Persbericht: BRUGSE N-VA TEVREDEN MET KOMST NIEUWE POLYVALENTE SPORTACCOMMODATIE TE SINT- MICHIELS

Op 15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Sport

De Brugse N-VA stelt met tevredenheid vast dat na vele jaren van getreuzel er eindelijk een oplossing komt voor de gebrekkige sport accommodatie voor de inwoners van Sint-Michiels. Deze deelgemeente is immers één van weinige deelgemeenten die niet beschikken over een stedelijke sportzaal.

N-VA gemeenteraadslid Paul Desender wees  in het recente verleden op dit gebrek en drong toen aan op een snelle oplossing. Dit naar aanleiding van de problemen met de sportzaal van het KTA Brugge. Vermits het nog een drietal jaren zal duren vooraleer de nieuwe accommodatie in gebruik zal worden genomen is het absoluut noodzakelijk dat de dringende herstellingswerken aan het gebouw van het KTA worden uitgevoerd. Dit kan in een samenwerking tussen de stad en de school gebeuren.

Huidig initiatief is een vervolg op de eerste samenwerking tussen VIVES (toen nog KHBO) en de stad. In 2004 sloten beide partijen een akkoord over de huisvesting van de tennisclub van Sint-Michiels op de voormalige terreinen van de Broeders Xaverianen. Deze overeenkomst werd toen  bereikt op initiatief van voormalig SP-A schepen van sport  Erik Cardon en toenmalig Algemeen Directeur van KHBO en huidig N-VA gemeenteraadslid Paul Desender.

Tenslotte hoopt de N-VA dat deze beslissing genomen werd na uitgebreid overleg met de buurt en dat voldoende flankerende maatregelen zullen worden genomen om overlast voor de gebuurte te vermijden.

Eens te meer moest de oppositie de beslissingen van het College vernemen via de pers en niet in de gemeenteraad. Maar dit zijn we intussen gewoon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is