Paul Desender, gemeenteraadslid: tussenkomst kosten voetbalwedstrijden in Brugge naar aanleiding van de interpellatie van de heer Sammy Roeland

Op 30 juni 2015, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad, Sport

Mijnheer de voorzitter,

 

Sta me toe even wat nadere toelichting te geven bij dit dossier, waarvan ik vind dat collega Sammy Roelands nogal kort door de bocht gaat door te stellen dat voetbal een loutere kost is voor Brugge en dat het tijd wordt dat de Brugse voetbalploegen voortaan de rekening voor veiligheid  betalen.

Niemand zal ontkennen dat 2,4 miljoen EUR veel geld is, waarvan 1,1 miljoen EUR  ten laste van het budget van de stad Brugge. Het overige deel komt van de federale overheid. 

Men vergeet evenwel  de return hierbij te vermelden:

  1. 1.     De maatschappelijke return: Club en Cercle als economische meerwaarde voor Brugge

Niemand kan ontkennen dat beide ploegen een belangrijke economische meerwaarde betekenen voor een stad als Brugge, inzonderheid Club. Ik bevind me hier in goed gezelschap.  Stefan Vankerkhoven schreef vorige week nog “net als de haven is Club een belangrijke ambassadeur  die Brugge op de wereldkaart zet”. Kan het mooier?

Club en het stadion zijn  een trekker voor naburige ontwikkelingen, een landmark voor de regio Brugge en een deel van de lokale identiteit. Het is een extra troef in de city- en regiomarketing en een hefboom voor sociale cohesie. Kortom, het heeft een positieve impact op de lokale economie.

Vraag die we ons hierbij moeten stellen is of de stad voldoende gebruik maakt van de aanwezigheid van Club en Cercle in hun city marketing?

 

  1. 2.     De maatschappelijke return: rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling

Iedereen wil meer tewerkstelling in Vlaanderen, welnu Club stelt rechtstreeks, deeltijds en voltijds ongeveer 148 mensen tewerk. Het aantal voetballers is dus een  minderheid. Volgens een door Club uitgevoerde studie zal dit aantal in het nieuwe stadion stijgen met ongeveer 95 eenheden.

De onrechtstreekse tewerkstelling die door Club gegenereerd wordt zal nog stukken hoger liggen maar is moeilijk exact  te berekenen.

De bouw van het nieuwe stadion zal 1.524 voltijdse jobs genereren, hoofdzakelijk in de bouwsector. Een sector die aan de klaagmuur staat door de daling van de tewerkstelling.  Ook door de renovatie van het Breydel stadion aan jobcreatie worden gedaan .

 

  1. 3.     De maatschappelijke return:  sociale opdracht  en inzet van Club  en Cercle

 

Club investeert sinds geruime tijd in de Club Brugge foundation:  de Club Brugge Foundation wordt door Football+ Foundation van de Belgische Voetbalbond jaarlijks als één van de meest toonaangevende werkingen in België op sociaal vlak gezien, getuige daarvan de prijs die ze een 2-tal weken geleden in ontvangst mochten nemen. De Pro League beloonde Club Brugge met de eerste prijs, de Pro League + Award, voor de sociale werking over het voorbije seizoen.

 

Club Brugge neemt met de Foundation zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op in de gemeenschap, zowel lokaal, nationaal als grensoverschrijdend. Deze verantwoordelijkheid voeren ze uit door – met de kracht van Club Brugge – jaarlijks projecten te realiseren op het vlak van sport, sociale integratie, gezondheid en educatie. Voor iedereen, met speciale aandacht voor kansengroepen. Voorbeelden van deze projecten zijn de Voetbalkraks (jongeren met autisme en gedragsproblemen), het Homeless Team, de G-voetbalploeg (aangepaste voetbalploeg voor jongeren met een fysieke en/of mentale beperking), Start to Run voor buurtbewoners en sympathisanten, de jobbeurs, blinden- en doventribune, SFCB on wheels, etc.

 

Daarnaast kan niet ontkend worden dat topvoetbal in het algemeen en Club in het bijzonder een belangrijke bijdrage leveren voor de sociale cohesie waarvan we in onze hedendaagse maatschappij een chronisch tekort hebben. Om de twee weken komen er meer dan 25.000 mensen kijken naar Club, of trekken er talloze supporterclubs mee op verplaatsing. Toeschouwers die voor de grootste meerderheid, voor quasi de totaliteit gewoon willen genieten van hun ploeg.  Die samen met vrienden een leuke namiddag, avond willen beleven. Na de wedstrijd samen een pintje willen drinken. Er zijn de talloze supportersclubs over het hele land die tal van activiteiten organiseren en zo bijdragen tot een bloeiend verenigingsleven. Wie herinnert zich niet de globale vreugde explosie toen dit jaar de beker werd gewonnen?

 

Ik was een tijdje geleden in Mesen, taalgrensgemeente met taalfaciliteiten om het Ierse monument te bezoeken  en dronk iets in Café du Centre, overwegend Franstalig: Clubfans en clublokaal. Ik heb voor het eerst in een Vlaamse faciliteitengemeente Frans gesproken!

 

Cercle levert ook tal van dergelijke activiteiten ten voordele van de omgeving, denken we maar aan het mobiliteitsplan en fietscampagne in samenwerking met de Stad, de G-voetbalactie, de  samenwerking met De Sleutel, de blindentribune , de samenwerking met ’t Veld uit Beernem dat een voorziening is voor personen met een handicap. Verder kan verwezen worden naar de acties in samenwerking met Clini clowns,Oranje,Licht en Liefde en vele andere.

 

Vergeten we niet dank dankzij Club en Cercle de voorbije decennia duizenden jongeren de kans kregen om aan sport te doen en zo- ook voor de niet vedetten- sportminded werden . 

 

 

 

  1. 4.     De maatschappelijke return: rechtstreekse inkomsten voor de overheid

Men vergeet ook dat een vennootschap zoals Club behoorlijk wat belastingen betaalt: het handelt over onroerende voorheffing, personenbelasting en RSZ, BTW, samen ongeveer 6 miljoen EUR per jaar. Club heeft een studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat na de realisatie van het nieuwe stadion dit zal toenemen tot meer dan 9 miljoen EUR.

Daarnaast zal het niet onbekend zijn dat beide ploegen en inzonderheid Club Brugge zware inspanningen leveren om de veiligheid in en buiten het stadion te garanderen en te verbeteren. Enkele cijfers:

-         Club investeerde de voorbije twee seizoenen 360.000EUR in veiligheidsapparatuur (camera’s in het stadion en op het openbaar domein, evacuatiemogelijkheden, portofoon, scanners e.d.m.);

-         Recurrente kosten voor veiligheid, bijdrage politie en Rode Kruis: jaarlijks 65.000EUR;

-         Loonkosten en vergoedingen vrijwilligers, inclusief vorming, wekelijkse veiligheids meetings: meer dan 200.000EUR op jaarbasis.

Globaal kom je dus op een bedrag van ongeveer 285.000EUR per jaar, met daarenboven een gedane investering van 414.000EUR gedurende de voorbije twee jaar, louter voor veiligheid.

Ik ken weinig of geen organisaties die op dergelijke professionele wijze bezig zijn met veiligheid voor hun activiteiten. Onveiligheid waarvan Club slachtoffer is en uiteraard niet de verantwoordelijke.

Als je de inspanningen die Club en Cercle leveren voor een grotere  veiligheid en  de economische en financiële meerwaarden in ogenschouw neemt zal je moeten vaststellen dat de bijdrage die de stad en de overheid levert om dit mogelijk te maken ernstig genuanceerd moet worden. Vanuit een louter economische benadering zou ik durven beweren dat we hier met een mooie return zitten voor de gedane investering. Met daarenboven een zeer belangrijke maatschappelijke en sociale dimensie en meerwaarde!

Het ordentelijk laten doorgaan en zorgen voor de veiligheid van duizenden voetballiefhebbers is een taak van handhaving van de openbare orde. Wij beschouwen dit  als een kerntaak van de politie.

Ik heb tenslotte nog een aantal vragen en bedenkingen :

-         Er zijn in realiteit in minder dan 5% van de  wedstrijden echt interventies noodzakelijk? Is dit geen reden om het aantal ingezette politieagenten opnieuw te evalueren? Aan de hand van de cijfers die blijken uit het antwoord op de parlementaire vraag van Brecht Vermeulen blijkt dat er in 2013-2014 voor Club één derde meer politieagenten werden ingezet dan voor Anderlecht en Standaard: Club 2918 agenten tegenover  2195 voor A’lecht en 2042 voor Standaard. Ik heb hiervoor niet onmiddellijk een verklaring.

-         Club is voorstander om de mogelijkheden en bevoegdheden van de stewards uit te breiden, ook buiten het stadion. Mogelijks zijn er hier wettelijke bezwaren maar het loont de moeite om dit te onderzoeken: ik kan mij inbeelden dat stewards soms een meer positieve invloed zullen uitoefenen dan de politie?

-         Volgens de korpschef is Brugge in 2000 bij de politiehervorming “in de zak gezet” (zijn woorden) door de toenmalige VLD minister van justitie en witte ridder , Marc Verwilghen. Worden er door het CBS initiatieven ondernomen om “uit de zak” te geraken?

-         Gaan we op een ogenblik dat A’lecht met de steun van de VLD en MR jaarlijks 4 miljoen EUR belastingsgeld en dit gedurende dertig jaar cadeau krijgt, onze Brugse ploegen extra gaan belasten?

Ik  verneem dus graag  van het CBS welke hun houding is ten aanzien van het voorstel van Groen om Club en Cercle te laten betalen voor de organisatie van de veiligheid? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is