Patrick Daels: Tussenkomsten op meerjarenplan 2014-2019 Gemeenteraad 26/11/2013

Op 26 november 2013

Beleidsdoelstelling 6 : CO2 uitstoot verminderen

 

N-VA is als partij weldegelijk begaan zijn met het milieu.  Ik verwijs hier terzijde nog eens naar onze recente bijen-actie.  

Echter stellen wij ons bij rubriek A0086 toch wel de vraag wat het nut is om jaarlijks 99.050,00 Euro te spenderen aan een autoloze zondag ? We zijn ervan overtuigd dat er heel wat andere acties en maatregelen nodig en veel nuttiger zijn om het milieu te koesteren op duurzame wijze.  In ons verkiezingsprogramma hadden wij bijvoorbeeld een heel voorstel in verband met gebruik van een lightrail en kleinere elektrisch aangedreven bussen, enzovoort.  Dergelijke systemen effectief gaan ontwikkelen zal onze stad veel meer schone lucht opbrengen dan jaarlijks 1 autoloze zondag in de binnenstad.  Trouwens, worden de komende Kerst-shoppingweekends niet ook de-facto autoloze weekends in de binnenstad ?  N-VA stelt dan ook voor om het budget in rubriek A0086 voor 1 jaarlijkse autoloze zondag in september te schrappen en aldus 100.000 Euro per jaar te besparen.

 

Beleidsdoelstelling 14 : goed geïnformeerde burgers

 

rubriek A0282 gaat over  het participatietraject “toekomst van Brugge”.  Hier wordt een jaarlijkse uitgave voorzien die evolueert van 92.525,00 Euro in 2014 naar 96.774,00 Euro in 2019.   Dit was dan ook wat wij (N-VA) vreesden toen de komst van een “toekomstmanager” eerder dit jaar hier in deze gemeenteraad werd aangekondigd.  Wij vonden toen, zowel als nu nog steeds, dat het takenpakket van de “toekomstmanager” eigenlijk aan de burgemeester of minstens iemand van het schepencollege toebehoort.  We veronderstellen dat deze rubriek onder andere de loonkost van deze toekomstmanager omvat ? Eigenlijk vinden wij het een beetje eigenaardig dat de stad enerzijds beslist om de komende 5 jaar personeel te laten afvloeien door niet-externe vervanging bij pensionering en anderzijds worden er weldegelijk nieuwe functies zoals toekomstmanager, fietscoördinator,… in het leven geroepen en hiervoor nieuwe mensen aangeworven.  Waar zit de logica ?

 

Beleidsdoelstelling 15 : Sociale en solidaire stad

 

rubriek A0301 voorziet jaarlijks en budget voor de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum :

2015  :  250.000 € en de 3 daarop volgende jaren samen nog eens 150.000 €.
N-VA is geen voorstander van een wijkgezondheidscentrum.  Wij vinden de weg van de 3de-betalersregeling de ideale oplossing.  In tijden van budgettaire krapte vindt N-VA dan ook dat deze uitgaven niet verantwoord zijn en een wijkgezondheidscentrum een slecht idee. Wij vragen dan ook dit project te schrappen en zo 400.000 Euro te besparen.

 

rubriek A0319 gaat over de publieke toiletten.  Hierover zal ik na de interpellatie van collega Jasper Pillen en het antwoord van schepen Defauw van gisteravond niet in herhaling vallen. We kijken uit naar een spoedige realisatie van dit beleidspunt.

 

En om deze tussenkomst in schoonheid te eindigen nog een positieve noot.  Rubriek A0322 geeft de wil aan van het stadsbestuur aan om te ‘pogen’ met Vlaamse subsidies een stedelijke integratiedienst op te richten. Onze N-VA-fractie vindt dit alvast zeer positief en we kijken vooral uit naar de effectieve realisatie van deze ambitie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is