Patrick Daels: Tussenkomsten Gemeenteraad 25 november 2013

Op 25 november 2013

Agendapunt 10  straatnamen

 

N-VA zal dit punt zeker goedkeuren, maar graag doe ik in dit dossier namens onze fractie nog een voorstel.  In de bijlage bij het ontwerpbesluit van dit agendapunt lees ik in het verslag commissie toponymie van 31/08/13 bij punt 6 onder de titel “Anderstalige namen: principieel bezwaar (dossier nog onbeslist)” dat  de Commissie vindt dat de naam Bruges Beer Museum best vervangen wordt door Brugs Biermuseum.  De verantwoording die hierbij aangehaald wordt, namelijk : “een Nederlandstalige benaming geniet de voorkeur op deze plek en de uitspraak is bijna identiek” , kunnen wij volledig bijtreden.  

 

N-VA vraagt daarom dat het stadsbestuur van Brugge dit voorstel ook zou willen steunen en omzetten in praktijk.

 

Agendapunt 20 : IVBO

 

Artikel 2 van het ontwerpbesluit zegt dat raadsleden Paul Jonckheere en Guy Rogissart worden aangeduid voor een mandaat in de raad van bestuur van IVBO.

Onze fractie had graag van u vernomen hoeveel de zitpenning voor dit mandaat voor de beide genoemde collega’s zal bedragen  ?

 

AGENDAPUNT 24 : WVI

 

Het ontwerpbesluit zegt dat in het Regionaal Comité van WVI de raadsleden Guy Rogissart en Paul Jonckheere hun ontslag geven en  op voorstel van CD&V vervangen worden door raadsleden Lieve Mus en Georgina Denolf

N-VA vraagt zich af wat de bedoeling is van deze stoelendans.  Op het berek werd deze vraag ook gesteld en wij kregen als antwoord van collega Rogissart dat het om “agendaproblemen” gaat.  Hierbij moeten wij onze wenkbrauwen fronsen.   Hebben beide heren dan ‘toevallig’ dezelfde agenda ?

In de rand vermeld, bieden wij vanuit de N-VA bovendien graag onze diensten aan om wanneer er nog dergelijke agendaproblemen en ‘vacatures’ zijn één of meerdere  kandidaten uit onze fractie voor deze mandaten voor te stellen. 

 

 

AGENDAPUNT 33 : reglement verhuur kamers, campings, enz….

 

De N-VA-fractie  heeft een vraag in verband met de rubriek ‘campings’ van dit agendapunt. 

In groot-Brugge er is momenteel bij mijn weten slechts 1 camping (De Memlinc te St-Kruis) actief.  Er is reeds geruime tijd sprake van een 2de nieuwe camping in St-Pieters. 

Hoever staat dit dossier en welke timing is voorzien ?

Is het de bedoeling om hier een privé-initiatief aan te trekken ? 

 

AGENDAPUNT 69  reglement inzake afval en openbare netheid

 

Wij hebben 2 opmerkingen bij het ontwerpbesluit van dit agendapunt : 

 

1). In artikel 8 - §3. Lezen we : “overeenkomstig hogere wetgeving mag, bij het verwijderen van onkruid,... geen gebruik worden gemaakt van bestrijdingsmiddelen”.

Simplistisch gesteld komt dit erop neer dat bijgevolg iedere burger tijdens de zomermaanden voortaan wekelijks op handen en knieën onkruid kan uitkrabben tussen de voegen van de trottoirtegels.  In de praktijk voor velen onbegonnen werk.

Ons voorstel is om de burgers ook alternatieven aan te reiken ipv enkel een droge verbodsbepaling en dreiging met GAS-boetes.   

Via de stadswebsite en andere kanalen (bvb BruggeINspraak) kan men de Bruggelingen concrete  tips aanreiken om op een efficiënte en milieuvriendelijke manier het onkruid van hun trottoir te verwijderen

Ik bezorg de schepen vanavond of morgen graag per e-mail een lijst met nuttige praktische tips voor onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier, om te vermelden via de diverse media (zoals daar zijn : kokend water, azijn, schoonmaakazijn, zout, met een brander, afwasmiddel, enz…).  Zie ook bijlage onderaan de tekst.

 

 

2). In Artikel 56 worden de 3 bestaande containerparken opgesomd :

Kleine Pathoekeweg, Ten Briele en Zeebrugge.

En u voelt de vraag vanuit onze fractie al komen : een bijkomend containerpark voor St-Kruis en Assebroek ?  Dit punt staat reeds geruime tijd in ons Brugs

N-VA programma en in een vorige gemeenteraad hebben we dit idee al eens naar voor geschoven. 

Voor alle duidelijkheid : wij hebben op dit ogenblik geen a priori voor een specifieke locatie (De Gulden Kamer of elders…) maar we willen graag samen met u de zaak concreet bekijken om te zien ‘waar’ het wel zou kunnen.  Feit is, dat veel inwoners van St-Kruis en een deel van Assebroek (diegenen die al wat verder af wonen van Ten Briele) vragende partij zijn en hier dankbaar gebruik zouden van maken.  N-VA vraagt met aandrang om ons voorstel ‘aux serieux’ te nemen en dit ernstig te willen bekijken en zo de politieke wil creëren om dit bijkomend containerpark voor St-Kruis en Assebroek uiteindelijk te kunnen realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuvriendelijk onkruid verwijderen

Niets is zo vervelend als onkruid dat in het wilde weg groeit in de tuin of op het voetpad. Wij geven je enkele nuttige tips om ongewenste plantengroei op een milieuvriendelijke manier te bestrijden.

  • Gebruik het kokend water van de aardappels als onkruidverdelger.
  • Onkruid, bijvoorbeeld tussen de tegels, gaat gemakkelijk weg door er pure azijn op te sproeien.
  • Onkruid tussen tegels is onaantrekkelijk. Strooi er royaal keukenzout over en al het onkruid gaat dood.
  • Onkruid tussen de bestrating? Gewoon kokend water over gieten. Het onkruid 'verbrandt' en sterft af. Nadien kan je het makkelijk verwijderen.
  • Gebruik je een vochtvreter? Dit is een uitstekend middel om onkruid tussen de tegels te laten verschrompelen.
  • Met een verfbrander verdwijnt onkruid voor een lange tijd.
  • Je kan ook schoonmaakazijn en een scheut afwasmiddel gebruiken om onkruid te bestrijden.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is