PERSMEDEDELING NAAR AANLEIDING VAN HET ONTSLAG VAN FILIP STROBBE, DIRECTEUR BRUGGE PLUS

Op 21 april 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

De Brugse N-VA betreurt bij monde van fractieleidster Ann Soete het ontslag van Filip Strobbe als directeur van de vzw Brugge Plus. Na het ontslag van Manfred Sellinck en anderen het zoveelste verlies voor onze stad. 

Filip Strobbe neemt ontslag omdat hij de huidige gang van zaken niet kan verzoenen met zijn professionele en persoonlijke waarden en zijn zelfrespect. Iedereen die begaan is met Brugge Plus  zag dit aankomen. Moe getergd verlaat Filip Strobbe Brugge Plus en dit zonder dat hij op vandaag een alternatief heeft. Het moet hem dus zeer hoog zitten.

Het is sinds lang duidelijk dat er één en ander misloopt in deze stedelijke VZW die de belastingsbetaler jaarlijks ongeveer 6 miljoen EUR kost.

Elke vorm van inspraak  wordt stelselmatig geweigerd, transparantie in de besluitvorming wordt afgewezen. Brugge Plus  blijf het persoonlijk domein  van  burgemeester Renaat Landuyt en van voorzitter/schepen Annick Lambrecht die gewoon onbekwaam is om dergelijke organisatie te leiden.

In het recente verleden weigerde voorzitster Annick Lambrecht aan N-VA gemeenteraadslid Paul Desender inzage in documenten en overeenkomsten met betrekking tot het aangaan van een overeenkomst met de bvba Shadeda Ishaque voor de pers- en communicatie  van de Triënnale die eind mei van start gaat. Gemeenteraadslid Paul Desender moest  zelfs een klacht neerleggen  bij  de Beroepscommissie Openbaarheid van bestuur om inzage te krijgen in documenten  die in een normaal functionerende VZW en overheid gewoon ter beschikking zijn.

Uit de documenten die  uiteindelijk werden overgemaakt blijkt duidelijk dat bij het contracteren van deze bvba  alle elementaire wettelijke verplichten werden genegeerd. Ook transparantie inzake het personeelsbeleid werd geweigerd. Ook hier kreeg voorzitter Lambrecht ongelijk van de Beroepscommissie Openbaarheid van bestuur.

Naar aanleiding van deze vaststellingen heeft de Brugse N-VA de kans gegeven aan de Raad van Bestuur  om orde op zaken te stellen. Tot op heden is er niets veranderd in de werking van Brugge Plus. De genoemde bvba mag doodleuk verder werken en wordt gewoon verder betaald. Voor de prestaties, periode  15 maart 2014 tot eind februari 2015 betaalde Brugge Plus (dus de Brugse belastingsbetaler) reeds 94.500 EUR.  Wat staat hier tegenover?

De Triënnale start eind mei en tot op heden is er zelfs nog geen website online, is er geen enkele vorm van publiciteit klaar  en komt de Triënnale nergens voor in de media, niet nationaal en evenmin internationaal. Inzake communicatie een complete ramp!  Het contract met de genaamde bvba werd volgens de burgemeester aangegaan omwille van de hoge specialisatiegraad en de contacten met de Brusselse pers. Tot op heden niets van gemerkt.

Het enige wat we tot op vandaag in de media konden lezen over de Triënnale  is de vaudeville met het onafgewerkte ponton dat thans ergens op de Brugse reien drijft.

Door het afhaken van de heer Filip Strobbe die algemeen gewaardeerd wordt in de sector, wordt Brugge Plus onthoofd op enkele weken van de start van de Triënnale, een belangrijk en duur project. De uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, schepen Annick Lambrecht.

De Brugse N-VA vraagt opnieuw dat er een externe audit zou gebeuren en zal dit nu vrijdag op de Raad van Bestuur van Brugge Plus agenderen, zij zal ook uitleg vragen aan de directeur over de redenen van zijn ontslag. Na zijn ontslag  en vooral omwille van zijn beweegredenen hiertoe is een externe audit absoluut noodzakelijk.

Fractieleidster Ann Soete vraagt zich tenslotte ook af hoelang de Brugse CD&V dit allemaal nog zal laten gebeuren. Of zijn er in de coalitie afspraken gemaakt ? CD&V- schepen voor personeel, Jos Demarest heeft  het altijd over een nieuw management en personeelsbeleid in de diensten van de stad Brugge. Wie gelooft dit nog?

De Brugse N-VA dankt de heer Filip Strobbe voor zijn deskundigheid en enorme inzet voor Brugge Plus, betreurt maar begrijpt zijn beslissing en wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is