PERSMEDEDELING N-VA BRUGGE NAAR AANLEIDING VAN HET ONTSLAG VAN ANNICK LAMBRECHT ALS VOORZITTER VAN DE VZW BRUGGEPLUS EN DE EXTERNE AUDIT OP DEZE VENNOOTSCHAP

Op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

“De Brugse N-VA houdt van de vzw Brugge Plus, van haar medewerkers maar niet van haar leiders… “
 

Gisteren op de gemeenteraad werden de voorstellen van agenda van de N-VA inzake Brugge Plus integraal overgenomen door de meerderheid. Er komt een externe audit, een unicum in Brugge. De voorzitster, mevr. Annick Lambrecht die de bui zag hangen heeft ontslag genomen als voorzitter van de vzw Brugge Plus.

Hierdoor komt er hopelijk een einde aan een aanslepende vaudeville  waarbij de vzw Brugge Plus ten onrechte grote imagoschade opliep. De Brugse N-VA heeft het grootste respect voor de inzet en deskundigheid van de medewerkers van deze organisatie. 

De gemaakte fouten zijn niet mis, politiek van de donkere kamers waarbij elementaire informatie wordt verborgen gehouden voor de gemeenteraadsleden, vriendjespolitiek bij de aanstelling van personeelsleden, het schenden van elementaire wettelijke bepalingen inzake overheidsopdrachten tot het onheus behandelen en pesten van personeelsleden dat aanleiding heeft gegeven tot een strafklacht via de arbeidsinspectie tegen de voorzitster. Hiervoor moet je echt tot de Sp.a behoren.

Mevr. Lambrecht moest als voorzitster ontslag nemen. Als voorzitter ben je nu eenmaal verantwoordelijk voor  het falend beleid. Haar ontslag is terecht.

Zij wordt nu blijkbaar  opgevolgd door de burgemeester Renaat Landuyt.

Dit zijn praktijken waarvan we dachten dat ze enkel in de voormalige Sovjet-Unie en het huidige Rusland mogelijk zijn. Voor insiders is het duidelijk dat mevr. Lambrecht enkel diende als bloempot en dat de touwtjes in handen zijn van Renaat Landuyt.

 

 

 

 

De terechte aanklachten door de N-VA fractie tegen het wanbeleid welke aanleiding gaf tot het ontslag van de directeur Filip Strobbe zijn in eerste instantie gericht tegen de burgemeester: hij heeft zijn vriendjes tegen alle principes van behoorlijk bestuur een goed betaalde job gegeven, hij weigerde informatie aan de gemeenteraadsleden, hij heeft een personeelslid de laan uitgestuurd in strijd met de meest elementaire bepalingen inzake rechten van personeelsleden. Hij intimideert personeelsleden die zich distantiëren van het gevoerde beleid zowel in Brugge Plus als in de eigen administratie. Diverse kwalitatief hoogstaande medewerkers zijn om die reden vertrokken;

Schepen Lambrecht mocht voor de burgemeester geslachtofferd worden, zolang hij buiten schot bleef en verder dictator kan spelen.

De Brugse N-VA verzet zich dan ook tegen deze aanstelling, zal zich op de Raad van Bestuur van de vzw Brugge Plus hiertegen verzetten en vraagt zich tenslotte af hoelang de CD&V haar medewerking zal verlenen aan dit non-beleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is