PERSMEDEDELING N- VA BRUGGE NAAR AANLEIDING VAN HET NEGATIEVE ADVIES VAN DE AUDITEUR BIJ DE RAAD VAN STATE INZAKE DE HERAANLEG VAN DE GELDMUNTSTRAAT EN DE NOORDZANDSTRAAT

Op 26 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Brugse N-VA   heeft  met ontsteltenis kennis genomen van het negatieve advies van de auditeur in de schorsingsprocedure die werd ingeleid door een aannemingsbedrijf tegen de toewijzing van de werken in de Geldmuntstraat/Noordzandstraat  in Brugge.

De Brugse N-VA hoopt dat het niet tot een schorsingsarrest zal komen maar iedereen die enige kennis heeft van de Raad van State weet dat in de regel het advies van de auditeur in het uiteindelijk arrest wordt gevolgd.

Dit betekent niet alleen dat de werken voorlopig en tot er een nieuwe toewijzing van deze werken komt, zullen worden  opgeschort.  Het betekent vooral dat de uitvoeringstermijnen voor de realisatie van de werken op de helling komen te staan. In tegenstelling tot wat de burgemeester beweert : “ we moeten opnieuw onderhandelen”,  impliceert een arrest  dat de procedure moet worden hernomen vanaf het ogenblik dat de fout werd begaan.  Het is duidelijk dat de start van de tweede fase, voorzien voor 10 augustus 2015 niet meer haalbaar is.  Het handelt over elementaire procedurefouten die werden begaan bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, onbegrijpelijk!

Fractieleidster Ann Soete wijst erop dat het stadsbestuur hiermee in herhaling valt . Vorig jaar werden de werken voor de plaatsing van een bushokje in de Vlamingstraat geschorst na klachten van de lokale middenstanders, er lopen nu nog enkele procedures.

Recent waren er diverse klachten van middenstanders uit Sint-Michiels en Sint-Andries over aanslepende wegenwerken, waarbij er vooral geklaagd werd over een zeer gebrekkige communicatie en informatie, geen overleg en vooral het eens te meer niet respecteren van uitvoeringstermijnen.

Het getuigt van een fundamenteel gebrek aan respect voor de lokale economie, die nochtans de drijvende kracht is  achter een welvarend Brugge.

Dit getuigt tevens eens te meer van een onvoorstelbare lichtzinnigheid van dit College. In plaats van koerstruitjes te verkopen  zou het College  zich beter bezig houden met beleid en dossiers die van levensbelang zijn voor de Bruggelingen in het algemeen en de middenstand van het Brugse centrum in het bijzonder.

Daarenboven verneemt de Brugse N-VA via de pers dat naast de problematiek bij de Raad van State er tevens een  discussie aan de gang is tussen het College en de aannemer aangaande het uitzicht van de nieuwe bestrating, waarbij er sprake is van een mogelijke heraanleg van het eerste deel. Ook hierdoor dreigt de verdere heraanleg eveneens met meerdere maanden vertraagd te worden. Opnieuw een zware dobber voor de winkels in deze straat!

De uiteindelijke rekening voor deze  miskleunen van dit College zal betaald worden door de lokale middenstanders die nog langer dan voorzien zullen mogen werken in een bouwwerf met haast niet bereikbare winkels.

De Brugse N-VA wenst dat het College van Burgemeester en Schepenen alles in het werk stelt om te vermijden dat het komt tot een schorsing van de werken en dat in het bijzonder de schade voor de middenstanders in deze straten tot een minimum  herleid wordt. Dat de werken zo snel als mogelijk hervat worden.

Dit had nooit mogen gebeuren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is