Ontsluiting Haven en Regio

Op 20 juni 2006

De komende jaren verwacht de haven van Zeebrugge een aanzienlijke toename van de trafiek. De huidige verkeersinfrastructuren, zowel via de weg, het spoor als het water zijn ontoereikend om deze groeiende verkeersstromen op te vangen. De mobiliteit en de leefbaarheid in onze regio komen hierdoor ten zeerste in het gedrang.

De N-VA dringt aan op snelle en efficiënte maatregelen met een duurzame oplossing.

Expresweg

Op de N31 expresweg worden nu eindelijk  enkele zwarte punten aangepakt.  Voor de N49 Knokke-Zelzate zijn technische plannen klaar om er een volwaardige snelweg van te maken, voorlopig evenwel slechts over een afstand van 9 km.

Spoor

Voor het verbeteren van de hinterlandverbindingen wordt een derde spoor tussen Brugge en Zeebrugge en een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent in het vooruitzicht gesteld. Wij pleiten er nadrukkelijk voor dat deze plannen uiterlijk tegen 2015 gerealiseerd zijn.

De Binnenvaart

Het aantal containers dat in Zeebrugge verhandeld wordt zal tegen 2015  MAAL ZES gestegen zijn. Tegen 2010 wordt een verdubbeling van het volume verwacht. Nu worden elke dag 3000 vrachtwagens de baan opgestuurd. Tegen 2010 worden dat er minstens 5000.
Tegen 2015 worden zelfs 15000 extra bewegingen per week verwacht!

N-VA pleit er voor om zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg te halen en te vervangen door milieuvriendelijk vervoer via de binnenvaart.

Het kanaal Brugge-Gent kan onmogelijk een oplossing bieden. Nu al staan beide bruggen aan de Dampoort en de Kruispoort uren per dag gelijktijdig open. Het aantal schepen is op 5 jaar tijd verdubbeld, en men verwacht een versnelde toename de komende 10 jaar.

De gemiddelde tonnenmaat is de voorbije 20 jaar eveneens verdubbeld, wat de wachttijden voor het wegverkeer aanzienlijk langer maakt.

DE NIEUWE LIEVE een waardig alternatief

In 1997 reeds lanceerden we de idee voor de aanleg van de NIEUWE LIEVE, een alternatieve waterverbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen. Het volstaat de middenberm tussen Leopold- en Schipdonkkanaal weg te halen.

Merkwaardig genoeg lanceerde de administrateur-generaal van Waterwegen en Zeekanaal NV op het RESOC, MBZ en VOKA- congres nu bijna 10 jaar later dezelfde denkpiste.

Aansluitend op het binnenvaartproject Seine-Schelde zou eenzelfde verbinding kunnen doorgetrokken worden via Schipdonk naar het afleidingskanaal van de Leie.  De verbreding van de Afleidingsvaart is in het Gewestplan voorzien en verderop zouden de twee kanalen kunnen worden samengevoegd. “Al te snel heeft men in het verleden deze oplossing van tafel geveegd” zei ir. Clinckers nog.

“Het gaat om een betaalbare oplossing, met een maatschappelijk draagvlak, met potenties zowel voor watergebonden industrie, recreatie als natuuruitbreiding . Daarenboven zou dit een beduidende verbetering zijn voor de waterafvoer uit het Gentse en dus voor de waterbeheersing in de Brugse regio”.

N-VA Brugge Oostkust dringt er bij de Vlaamse regering op aan om dit jaar nog een principiële beslissing te nemen en volgend jaar reeds kredieten te voorzien op de begroting. Enkel op die manier kan de infrastructuur klaar zijn tegen 2015 !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is