N-VA wil bepaalde schuilhutten behouden in de provinciale domeinen

Op 23 december 2014

West-Vlaanderen / Brugge / Beernem / Ieper / Jabbeke – De N-VA heeft op de provincieraad van 22 december 2014 een pleidooi gehouden voor het behouden van schuilhutten in goede staat op de provinciale domeinen van Tillegembos (Brugge), Lippensgoed-Bulskampveld (Beernem) en Palingbeek (Ieper). Provincieraadsleden Peter De Roo (Brugge) en Tijl Waelput (Jabbeke) hekelden bovendien de kostprijs voor de afbraak van deze schuilhutten.

Provincieraadslid Tijl Waelput: “In zitting van de deputatie van 10/07/2014 werden op voorstel van de groendienst enkele principiële beslissingen genomen in verband met de schuilhutten in de provinciale domeinen. De deputatie heeft beslist dat schuilhutten in slechte staat die niet meer dienstig zijn, zouden moeten worden afgebroken. Schuilhutten die nog in goede staat zijn, maar niet meer dienstig zijn, worden afgebroken op het ogenblik dat herstellingen nodig worden. Schuilhutten die nog dienstig zijn voor recreatie en Milieu en Natuureducatie worden behouden en hersteld indien nodig.”

“Wij stellen echter vast dat op het terrein deze pragmatische aanpak niet gevolgd wordt. We hebben de situatie in het Tillegembos (Brugge) onderzocht en geen schuilhutten in slechte staat gevonden. Toch werd er voor dit domein een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het slopen van 3 schuilhutten en 1 berging met publiek sanitair,” gaat provincieraadslid Peter De Roo (Brugge) verder.

Provincieraadslid Waelput sluit af: “Wij vragen dat de provincie afziet van de sloop van bepaalde schuilhutten, zeker deze van Tillegembos, die vaak nog gebruikt worden als verzamelplaats voor groepen die het domein bezoeken. Bovendien wordt er wel een zeer hoge prijs gebudgetteerd voor de afbraak van deze schuilhutten, namelijk 5.000 euro per hutje. Voor deze eenvoudige constructies lijkt mij dat erg overtrokken.”

Schuilhut Tillegem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is