N-VA vraagt restauratie beiaard in Grootseminarie van Brugge

Op 23 december 2014

“De tuin en de boomgaard ook permanent open stellen voor het publiek en niet sporadisch”

West-Vlaanderen / Brugge / Menen – Op het mondelinge vragenuurtje op de provincieraad van 22 december 2014 heeft de N-VA-fractie de vraag gesteld om budget vrij te maken om de Beiaard in het Grootseminarie van Brugge te restaureren. Daarnaast vroeg provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen) om van de gelegenheid gebruik te maken om de tuin en boomgaard toegankelijk te stellen voor het publiek. De provincie is het voorstel genegen.

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen): Eind november 2014 werd de beiaardcultuur door de Unesco als werelderfgoed uitgeroepen. De Nederlanden zijn de regio van de beiaarden. Daarom willen we dat de provincie deze beiaard restaureert.”

Deze installatie is de tweede beiaard naast de zeer bekende in het Belfort van Brugge. De beiaardinstallatie maakt deel uit van het patrimonium van het Grootseminarie, waarin de provincie het medebeheer heeft. De bevoegde gedeputeerde voor patrimonium, Bart Naeyaert (CD&V), antwoordde dat deze restauratie niet voorzien is in de meerjarenplanning. De gedeputeerde is evenwel bereid om dit aan te kaarten bij het Grootseminarie.

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen) sluit af: “Het zou prachtig zijn om in Brugge op twee plaatsen beiaardmuziek te kunnen beluisteren. Daarnaast vinden wij ook het uitgelezen moment om de prachtige tuin en boomgaard aan het Grootseminarie permanent open te stellen voor het publiek in samenwerking met de stad Brugge. Ik ben ontgoocheld over het antwoord van de deputatie want cultureel erfgoed verdient beter. De provincie koestert niet altijd het 'goede huisvader principe'. Het zou toch onaanvaardbaar zijn dat dit schitterende instrument - uitgerekend nu - door verdere verwaarlozing helemaal zou worden vernield. De West-Vlaamse overheid heeft hier een opdracht. Ik zal samen met Vlaamse volksvertegenwoordigers en senator Pol Van Den Driessche, initiatieven nemen om de Vlaamse overheid aan te zetten om tussen te komen, want dit mag niet verloren gaan.”

Beiaard Grootseminarie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is