N-VA uit bezorgdheid rond TMVW bij het nieuw Olympisch zwembad van Brugge

Op 2 december 2013

Tijdens de bespreking van de meerjarenplanning op de provincieraad van 27 november uitte N-VA-provincieraadslid Sophie Mespreuve (Deerlijk) haar bezorgdheid in verband met de samenwerking van de provincie West-Vlaanderen met de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) in het kader van het nieuw te bouwen provinciaal Olympisch zwembad in Brugge. Om de bouw te financieren doet de provincie West-Vlaanderen onder meer beroep op de diensten van TMVW. De samenwerking is voor 30 jaar gepland en hiervoor voorziet de provincie een jaarlijkse vergoeding via een publiek-private samenwerking (PPS).
Provincieraadslid Sophie Mespreuve: “De provincie West-Vlaanderen is de eerste provincie die ook zal gebruik maken van de diensten van TMWV. Wij vernemen via de media dat het waterbedrijf TMVW een groeiende zeepbel is die vroeg of laat uit elkaar kan spatten. De TMVW heeft zich de afgelopen 6 jaar diep in de schulden gestoken. De schuldenlast van TMVW is in die periode gestegen met 140 miljoen euro. De door de gemeenten ingebrachte gebruiksrechten op hun infrastructuur functioneert als een soort borg voor de schuldfinanciering van TMVW. Dit wil dus zeggen dat de gebruikers, in dit geval de gemeentes en ook de provincie West-Vlaanderen, aansprakelijk zijn als TMVW failliet gaat.”
De bevoegde gedeputeerde van Sport Carl Vereecke (Open VLD) antwoordde dat er in de overeenkomst vermeld staat dat als TMVW failliet zou gaan, de schulden worden overgenomen door de provincie.  
N-VA hoopt bij monde van Sophie Mespreuve dat het niet zover zal komen, want dit zou de provincie West-Vlaanderen een financiële kater bezorgen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is