N-VA Brugge roept op om bijensterfte tegen te gaan

Op 2 november 2013

In het weekeinde van 2 en 3 november deelt N-VA Brugge honderden zakjes met bijenvriendelijke bloembollen uit om het grote publiek te informeren en op te roepen mee te helpen om de bijensterfte een halt toe te roepen.

De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren 40 % van de bijenkolonies. Die massale sterfte vormt een ernstige bedreiging voor onze natuur en de voedselvoorziening. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van heel wat planten. Zonder bestuiving is er geen fruit en geen groenten zoals tomaten, komkommer en pompoen. De voornaamste redenen van de bijensterfte zijn het verdwijnen van voedselbronnen door het teloorgaan van de biodiversiteit, het ontbreken van nestgelegenheid en het gebruik van pesticiden. Onder andere de gewasbeschermingsmiddelen “neonicotinoïden” tasten de hersenen en het immuunsysteem van de dieren aan waardoor ze gedesoriënteerd geraken en kwetsbaarder worden voor natuurlijke vijanden zoals de varroamijt. In de Chinese provincie Sichuan hebben fruittelers de afgelopen decennia dermate veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt dat alle bijen er zijn uitgestorven. De bestuiving gebeurt er door kinderen die in de perenbomen klimmen om er de bloesems met een kwastje te bestuiven. N-VA zet zich op alle politieke niveaus in om de bijensterfte een halt toe te roepen. Dat leidde al in 2011 tot een Vlaams Bijenactieplan om zowel de gekweekte honingbij als de wilde bijen te beschermen. Voormalig Europees parlementslid Frieda Brepoels lag mee aan de basis van het Europees verbod op de genoemde pesticiden dat op 1 december 2013 in werking treedt. Patrick De Groote en Cathy Coudyser mengden zich in de Senaat en de Kamer in het debat over de bijensterfte. Provincieraadslid Tijl Waelput wil dat in West-Vlaanderen, waar landbouw een zeer belangrijke economische sector is, naast bestaande maatregelen bijkomende initiatieven ontwikkeld worden. Gemeenteraadslid Noelia Sanchez riep het schepencollege op om op de Vesten maatregelen te nemen zodat bijen en andere dieren er voedsel en nestgelegenheid vinden. Maar ook het grote publiek kan zijn steentje bijdragen. N-VA Brugge roept iedereen op om mee te helpen bij de bescherming van de bijen. Dat kan al met kleine maatregelen. OCMW-raadslid Françoise Van Hoorebeke geeft in elk geval het voorbeeld : zij heeft een stukje bloemenweide in haar tuin en heeft een “bijenhotel” aan haar gevel opgehangen. In het weekeinde van 2 en 3 november voert N-VA Brugge een sensibiliseringsactie : honderden zakjes met bollen van de bonte krokusbloem en een informatieve folder zullen op straat verdeeld worden.

Op de foto met bijenhotel op de achtergrond : Provincieraadslid Tijl Waelput, Gemeenteraadslid Noelia Sanchez Arjona, OCMW-raadslid Françoise Van Hoorebeke, Ondervoorzitter Inge Van Hulle.

Op de foto met bijenhotel op de achtergrond : Provincieraadslid Tijl Waelput, Gemeenteraadslid Noelia Sanchez Arjona, OCMW-raadslid Françoise Van Hoorebeke, Ondervoorzitter Inge Van Hulle.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is