N-VA Brugge maakt zich zorgen na het asbestalarm in Roermond (Nl)

Op 17 december 2014

Brugge, 17 december 2014
De  helft van  de  binnenstad  werd  deze  morgen  afgesloten  na de  uitbraak  van
brand  deze  morgen  in  een  winteropslagplaats  van  jachten  in  Roermond.  De
noodverordening werd afgekondigd vanwege het asbestalarm.

Er kwam heel  wat  asbest vrij en de rook trok gevaarlijk richting binnenstad. In
het  besmette  gebied  moeten  deuren  en  ramen  gesloten  blijven,  de  inwoners
worden aangeraden om binnen te blijven. Scholen  en  winkels blijven vandaag
gesloten. Ook treinen stoppen niet meer in het station.

Op  28  januari  2014  hield  ons  N-VA  gemeenteraadslid  een  interpellatie
aangaande ‘Asbest in de Brugse stadsgebouwen’. De wetgever heeft destijds de
verplichting  opgelegd  om  voor  alle  gebouwen  een  ‘asbestinventaris’  op  te
maken en te bezitten, met daaraan gekoppeld  –  wanneer er asbest aanwezig
zou  zijn  –  een  ‘beheersprogramma’  (K.B.  van  16/3/2006  bescherming  van  de
werknemers tegen de risico’s van asbest (B.S 23/3/2006, gewijzigd bij K.B. van
8 juni 2007 (B.S. 22/6/2007).

De bevoegde schepen antwoordde toen : “Het totaal gebouwenbestand waarvoor verplicht een inventaris moet worden opgemaakt komt op 270 gebouwen.
We  beschikken  momenteel  voor  een  102-tal  gebouwen  over  dergelijke
asbestinventaris. Er zijn nog 12 sites in opmaak (= bijkomende inventarisering
van 31 gebouwen).”

Dit betekent dus dat  er  op 28 januari 2014  amper een goede 30 procent van
het  Brugse  patrimonium  dergelijke  asbestinventaris  voorhanden  is.  De
bewering  van  de  schepen  dat  er  enkel  gevaar  dreigt  ‘zolang  er  geen  werken
worden  uitgevoerd  waar  zich  asbest  bevindt  geen  direct  gevaar  opleveren’
houdt  dus  geen  steek.  Ook  brand  kan  de  algemene  gezondheid  van  onze
inwoners bedreigen!

De Brugse N-VA maakt zich  derhalve  grote zorgen  om de gezondheid van alle
Bruggelingen. Zij eist dat het stadsbestuur ernstig en  versnelt werk maakt om
van de resterende 168 gebouwen een ‘abestinventaris’  op te maken en (indien
asbest aanwezig) daaraan gekoppeld het ‘beheersprogramma’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is