N-VA Brugge eist - samen met de omwonenden - de dringende plaatsing van het beloofde busschuilhuisje op Ver Assebroek!

Op 26 januari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Senioren

Reeds  meer  dan  een  jaar  geleden  werd  het  busschuilhuisje,  dat  opgesteld
stond  op  de  hoek  Pastoor  Verhaegheplein/Kerklaan,  afgebroken  voor  de
heraanleg van  de  straten  in de  directe  omgeving.  Er werd  een  tijdelijke  open
halte voorzien in de Kerkdreef (pal aan de Assebroekse Meersen).

Er  wordt  druk  gebruik  gemaakt  van  deze  halte  door  de  omwonenden  en  de
vele bedevaarders naar het kerkje Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Gemeenteraadslid Hugo De Bondt vroeg (via schriftelijke vraag) op 9 juli 2014
wanneer en waar de definitieve halte met busschuilhuisje zal worden geplaatst.
In haar antwoord op 15 juli 2014 aan het raadslid stelde het stadsbestuur dat
het schuilhokje  zeker  zou  geplaatst worden na voltooiing van de Kerklaan.  Het
zou door de firma Decaux worden geplaatst op een nieuwe locatie, namelijk op
de hoek van de Kerklaan op de kruising met de Kerkdreef.

Sindsdien  zijn  er  zes  maanden  verlopen!  Nog  steeds  onbeschut  wachten  de
busgebruikers - senioren, scholieren, mensen die moeilijk te been zijn, moeders
met  hun  kinderen,  al  dan  niet  met  een  kinderwagen,  bedevaarders…  -  op  de
komst van hun bus aan de tijdelijke halte in de Kerkdreef. IJzige wind, regen  en
vrieskou zijn hun deel.

Samen met de N-VA eisen de gebruikers  dat het busschuilhuisje er in de kortst
mogelijke  periode  wordt  geplaatst.  Ze  hebben  al  lang  genoeg  gewacht,  lang
genoeg geduld geoefend. Niets staat dergelijke plaatsing nog in de weg!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is