N-VA Brugge doet, naar aanleiding van het nieuwe mobiliteitsplan, een voorstel tot ‘onbezorgd parkeren voor zorgverstrekkers’

Op 16 september 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Senioren

Gisteren op de gemeenteraadszitting kwam het nieuwe mobiliteitsplan ter sprake. Gemeenteraadslid Hugo De Bondt had zich voorgenomen zijn interpellatie ‘Onbezorgd parkeren voor zorgverstrekkers’ te houden. Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad, enkele dagen voor de gemeenteraadszitting, was hij bereid tijdens het debat tussen te komen in plaats van zijn interpellatie te houden. De daaropvolgende dag echter werd er op het fractieoverleg medegedeeld dat enkel de fractievoorzitters tijdens het debat mochten tussen komen. Onze fractieleider Ann Soete vond het niet fair tegenover haar collega dat zij zijn tussenkomst zou houden. Dus restte Hugo De Bondt enkel nog een schriftelijke vraag te stellen.

In zijn schriftelijke vragen van 28 maart en 4 juli 2013 wees hij toen al op de parkeerproblemen voor verzorgend personeel in de binnenstad. In de antwoorden van toen werd gesteld: “In de binnenstad zijn slechts 5.300 parkeerplaatsen voor on-street parkeren en het is niet mogelijk om van dit beperkt aantal vrij te houden voor één beroepscategorie. Dit zou de deur openzetten voor voorbehouden parkeerplaatsen voor tal van beroepscategorieën.” . Op de gemeenteraad van 20 december 2011 werden de voorwaarden en modaliteiten (bepaald in art. 9 en 10 van de retributieverordening) op het parkeren goedgekeurd. Toen werden drie categorieën voor dit zorgpersoneel opgenomen die in aanmerking kwamen voor een gemeentelijke parkeerkaart (100 € per kaart per jaar). Deze kaarten geven hen, onder welbepaalde voorwaarden, vrijstelling van de parkeerbeperkingen van de blauwe zone of van het betalend parkeren.

Na vier jaar is de situatie heel wat veranderd door het stelselmatig afbouwen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad die veelal overvol staan. De zorgverstrekkers worden aldus veelal gedwongen om niet-reglementair te parkeren met soms gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. Ze worden dan ook dikwijls beboet.

De stad Roeselare, die ook met dezelfde problematiek wordt geconfronteerd, heeft daarvoor een oplossing gevonden. Op de gemeenteraadszitting van juni ll. werd een voorstel goedgekeurd waarbij particulieren hun oprit of garage ter beschikking stellen van de gezondheidswerkers. Op die manier kan de huisarts, thuisverplegende, kinesist… zonder al te veel stress hun patiënten behandelen. Door middel van een sticker aan de garage of inrijpoort wordt aangegeven dat die zorgverstrekkers even mogen parkeren tot zij hun zorg hebben afgewerkt.

N-VA Brugge vraagt om dit systeem ook in Brugge in te voeren.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is