N-VA: “Stadsbestuur moet beloofde zwerfkattenbeleid uitvoeren”

Op 9 september 2012

Enkele inwoners van Zeebrugge trokken dit weekend aan de alarmbel over het non-beleid dat schepen Decleer voert inzake het terugdringen van de zwerfkattenpopulatie. Ook voor N-VA is de maat vol en moeten de stad en het Brugse dierenasiel hun verantwoordelijkheid nemen.

“Op papier heeft de stad Brugge een zwerfkattenbeleid waarbij de dieren worden gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst” zegt Johan Deprez van de Brugse N-VA. “In de realiteit is het echter zo dat dit dode letter blijft, ondanks de beloftes van de bevoegde schepen Hilde Decleer. Wie belt naar de milieudienst van de stad krijgt meestal te horen dat hij contact dient op te nemen met het dierenasiel dat vangkooien ter beschikking stelt. De burgers moeten dan zelf de zwerfkatten vangen en aanbieden aan het asiel. Als men echter een zwerfkat wil laten euthanaseren komt het asiel wel ter plaatse om het dier te vangen. De euthanasiecijfers bij katten liggen in Brugge met meer dan 60% dan ook dubbel zo hoog als elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Onkelinx op parlementaire vragen van verschillende N-VA-Kamerleden. Volgens de voorzitter van het dierenasiel is dat omdat alle asielen, behalve dat van Brugge, knoeien met hun cijfers.” aldus Deprez.

Ook bij de organisaties die zich met deze problematiek bezighouden hebben het Brugse asiel en het stadsbestuur het verkorven. “De vzw “Kat zoekt Thuis” stuurt de Bruggelingen zelfs door naar het asiel van Knokke-Heist en dierenrechtenorganisatie GAIA schrapte Brugge van de lijst van gemeenten met een diervriendelijk zwerfkattenbeleid.” weet Johan Deprez.
Dat de schepen niet wakker ligt van de zwerfkatten bewijst haar uitspraak in het College van Burgemeester en Schepenen van 5 juni 2009 waar ze stelt dat de stad samenwerkt met de vrijwilligers van “Zwerfkat in nood II”. Volgens de schepen zouden de vrijwilligers van deze vzw de zwerfkatten vangen om hen voor sterilisatie aan te bieden aan het asiel. “Toen ik de voorzitter van deze vereniging, met zetel in Limburg, hierover mailde bleek de schepen de zaak anders te hebben voorgesteld in het College. Enkele vertegenwoordigers van “Zwerfkat in nood II” hadden weliswaar een vergadering met de stad bijgewoond maar van enige samenwerking was en is geen sprake” zegt Johan Deprez.

Voor N-VA is het duidelijk dat er een oplossing moet komen voor de zwerfkatten in Brugge. “Wij roepen de schepen op om onmiddellijk het beloofde beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat het Brugse dierenasiel de katten vangt, steriliseert en terugplaatst. Het is onaanvaardbaar dat er bij het Brugse asiel blijkbaar onvoldoende vrijwilligers zijn om de zwerfkatten te vangen als het gaat om sterilisatie maar dat die er plots wel zijn als de melder vraagt om het dier te euthanaseren. Dat is dieronvriendelijk.”

“De Brugse N-VA pakt in haar programma uit met een degelijk zwerfkattenbeleid en ik zal er, als wij na de gemeenteraadsverkiezingen hiertoe de kans krijgen, ook op toezien dat de stad Brugge eindelijk een zwerfkattenbeleid voert dat een centrumstad waardig is” besluit Deprez.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is