Minister Geert Bourgeois: 8,8 miljoen euro voor 57 toeristische projecten

Op 15 november 2013

Brussel –  Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen hebben vandaag bekend gemaakt welke toeristische impulsprojecten dit jaar kunnen rekenen op een subsidie. Toerisme Vlaanderen kent in totaal voor 8,8 miljoen euro subsidies toe aan 57 geselecteerde projecten.

 

Blijven investeren in de kwaliteit van het toeristische aanbod is erg belangrijk om de toeristen warm te maken voor een verblijf in Vlaanderen en Brussel,” meent Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. “De oproep 2013 voor de 3 impulsprogramma’s Vlaamse Kust, Vlaamse Regio’s en Vlaamse Kunststeden-Brussel is een zeer groot succes. 57 dossiers ontvangen een subsidie.”

 

Toerisme Vlaanderen heeft de voorbije maanden elke aanvraag grondig geanalyseerd op basis van een vooraf bepaalde lijst met beoordelingscriteria en maakte vandaag bekend welke projectindieners een subsidie zullen ontvangen. Van de 132 ingediende dossiers ontvangen er 57 een subsidie, goed voor een totaal bedrag van 8,8 miljoen euro. 3,9 miljoen euro subsidie gaat naar de Vlaamse Regio’s, 2,6 miljoen euro subsidie gaat naar de Vlaamse Kunststeden-Brussel en projecten aan de Vlaamse Kust ontvangen 2,3 miljoen euro subsidie. Een brede waaier van projecten krijgt financiële steun: van de inrichting van toeristische bezoekerscentra en infokantoren, over de digitale toeristische ontsluiting van erfgoed tot evenementen. Een greep uit de projecten:

 

Impulsprogramma Kunststeden

 

In de kunststeden komen projecten aan bod zoals het “Bierbelevingscentrum” in Antwerpen (€ 787.356). Het project “Bierbelevingscentrum” heeft tot doel om in de bestaande brouwerij van de Koninck aan de Mechelsesteenweg te Antwerpen een bezoekerscentrum te creëren. Dit centrum heeft een dubbele functie. Het zal enerzijds functioneren als toeristisch onthaalpunt, anderzijds zal het mogelijk zijn om individueel of in groep de brouwerij te bezoeken, waarbij tijdens het bezoek op een innovatieve en interactieve wijze de geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen als bierstad en het brouwen van het De Koninck Bier zal worden ontsloten.

 

In Leuven krijgt de herbestemming van het stadhuis een subsidie van € 61.740. Met de bouw van het nieuwe stadskantoor, werd het aantal functies binnen het eeuwenoude stadhuis in Leuven sinds 2009 beperkt. Daarom wil het stadsbestuur een nieuwe bestemming/functie geven aan dit icoon van Leuven. Men wil vanuit verschillende diensten van het stadhuis een dynamisch ankerpunt in de stad maken van waaruit de Leuvenaar, de bezoeker, de toerist kan kennismaken met of zich kan verdiepen in de stad en haar verhalen.

 

In Brugge krijgt het Kantmuseum een subsidie van € 224.252 voor de uitbouw van een nieuw Kantmuseum in de gerestaureerde oude kantschool op de site Adornes in de Balstraat. Het Kantcentrum vzw, Musea Brugge en Toerisme Brugge slaan de handen in mekaar om kant, als belangrijk onderdeel van de Brugse geschiedenis, in te bedden in een brede erfgoedwerking in Brugge. Het boeiende verhaal achter dit textielproduct zal ontsloten worden in dit nieuwe museum. Het doorgeven van de traditie is hier van wezenlijk belang. In het nieuwe Kantmuseum zullen ook wisselende thematische presentaties opgezet worden: kant en religie, kant en hedendaagse mode, namaakkant, enz. Op het gelijkvloers worden een balie, shop en tentoonstellingsruimte voorzien. Op de eerste verdieping zullen kantdemonstraties plaatsvinden. De bezoeker kan hier de kantwerksters aan het werk zien. Het vernieuwde kantmuseum betekent een versterking van het imago van de kantambacht en vergroot de internationale bekendheid van kant in Brugge en in Vlaanderen.

 

Impulsprogramma Groene Regio’s

 

In Hasselt wordt de site van het Nationaal Jenevermuseum hét cultuurtoeristisch expertisecentrum (subsidie van € 289.145). Het nieuwe permanente museumparcours en de tijdelijke expositieruimte zullen op een eigentijdse, interactieve en multimediale manier het verhaal van het Belgisch gedistilleerd brengen en daarbij een beroep doen op alle zintuigen van de bezoeker om hem in te wijden in de passie en het eeuwenoude vakmanschap van de jenever- en likeurstoker. Het proeflokaal wordt opengesteld, niet alleen voor museumbezoekers, maar ook voor iedereen die wil proeven van de nationale sterke drank bij uitstek, en groeit samen met de binnenkoer uit tot een nieuwe cultuurtoeristische evenementenplek en hotspot in het centrum van Hasselt, waar smaakbeleving in alle mogelijke vormen (proeverijen, workshops, performances, culinair theater, voordrachten …) centraal staat.

 

In de voormalige Landloperskolonie van Merksplas in de Noorderkempen wordt een project gesubsidieerd (€ 317.077) dat de implementatie omvat van een belevingscentrum 'Nature Culture Centre' in het woonstalhuis van de Grote Hoeve te Merksplas-Kolonie. Toeristen worden er ingelicht over het verhaal van de Kolonies en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden. De bedoeling is dat de bezoeker nieuwsgierig wordt gemaakt en het bezoekerscentrum kan exploreren op eigen houtje, alvorens de omgeving te verkennen. Geschiedenis, cultuur, natuur en toerisme komen op interactieve en dynamische wijze aan bod. De conceptontwikkeling van de belevingstentoonstelling is in handen gegeven aan een professioneel ontwerpbureau (Bailleul).

 

In het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog krijgt Westtoer een subsidie van € 424.576 voor de uitbouw en coördinatie van een performant bezoekersmanagement. Met de subsidie worden verschillende zaken ondersteund. Ten eerste de coördinatie van het toeristisch programma van 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek. Ten tweede de evaluatie van de impact van de herdenkingsjaren 2014-2015 op het WOI-toerisme. Zo zullen de bezoekersstromen, het bezoekersprofiel en –gedrag onderzocht worden in functie van monitoring en eventuele bijsturing. Ten derde de realisatie van een kwalitatief toeristisch onthaal in het kader van 100 jaar Groote Oorlog.

 

Er wordt € 69.541 uitgetrokken voor de realisatie van een wandelnetwerk in de Getevallei volgens het knooppuntensysteem. Het gaat om een omvorming en uitbreiding van het bestaande wandelnetwerk Getevallei, dat dateert van 2004 en dat bestaat uit 120 km aaneengeschakelde, lusvormige themaroutes die slechts in een richting bewegwijzerd zijn. Het vernieuwde wandelnetwerk zal 250 tot 300 km aan trajecten bevatten op het grondgebied van de gemeenten Linter, Geetbets en Zoutleeuw en het buitengebied van de stad Tienen. Het netwerk voorziet de nodige aansluiting met het stedelijk weefsel van Tienen en de integratie van het provinciedomein Het Vinne.

 

In Aalst krijgt de dienst toerisme een definitieve bestemming in een van de paviljoenen op de site Hopmarkt. De invulling van deze locatie als interactief bezoekers- en onthaalcentrum creëert kansen om Aalst, de regio Scheldeland en Vlaanderen optimaal toeristisch te valoriseren. In het bezoekerscentrum krijgt de toerist enerzijds een aantrekkelijke smaakmaker van het toeristisch aanbod in een immersieve 360° cinema. Anderzijds kan hij gericht zoeken naar concrete informatie op een digitale manier en via het klassieke folderaanbod. Deze info wordt op een geïntegreerde manier voorgesteld. Het project krijgt een subsidie van € 263.292.

 

Impulsprogramma Kust

 

De vzw Kustattracties krijgt een subsidie van € 88.160 voor de bundeling van de dagattracties aan de Vlaamse kust tot een sterk toeristisch-recreatief netwerk. Door bundeling van de krachten binnen de attractiesector kan de kwaliteit van het aanbod ontwikkeld worden maar ook innovatie en promotie gestimuleerd worden. Dit zal resulteren in een sterkere uitstraling en een beter imago voor de kust en alle kustattracties. Daarnaast wil deze vzw samenwerken met overheid en logiessector om zo de toerist langer aan de kust te houden.  Dankzij intensieve promotievoering van de attracties en musea kan tevens het verblijfstoerisme aan de kust gestimuleerd worden.  De professionele en informele banden tussen attractiehouders enerzijds en hun medewerkers anderzijds zullen worden versterkt door diverse initiatieven.

 

De recreatieve ontsluiting van het Directeur Willemspak in Knokke-Heist krijgt een subsidie van € 112.907. Het Willemspark is eigendom van de Vlaamse overheid (Maritieme Dienst Kust – MDK). In mei 2013 droeg MDK het beheer van het Willemspark over aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Vooraleer deze overdracht plaats vond, heeft MDK een grondige facelift aan het gebied gegeven. Nu het gemeentebestuur het Willemspark in beheer heeft, wenst zij te zorgen voor een verdere recreatieve inrichting en opwaardering. Het Willemspark heeft een oppervlakte van 19ha. Dit project voorziet in een complementaire toeristische infrastructuur op het strandgebeuren. Men kan een dagje strand combineren met een unieke bosbeleving. De gemeente Knokke-Heist wil in het Willemspark een globale as creëren die Heist en Duinbergen (west en oost) met elkaar verbindt.

 

De uitbouw van het Ostend Convention Bureau in Oostende krijgt een subsidie van € 200.000. Vorig jaar werden in Oostende twee renovatieprojecten van erfgoedlocaties gefinaliseerd: de renovatie van het postgebouw, met de nieuwe naam ‘de Grote Post’ en de gerenoveerde bookmakers hall (Wellington Renbaan), met de nieuwe naam 'HIP eventhall'. In combinatie met het Kursaal Oostende en het hotelaanbod van Oostende, zorgt dit ervoor dat Oostende een nog groter aanbod en potentieel heeft op het vlak van meetings, incentives, congressen en bedrijfsevents (MICE): vergaderaccommodatie voor 3000 personen en een logiescapaciteit van 1500 kamers. Oostende beschikt hiermee over de nodige troeven om congressen en residentiële seminaries aan te trekken uit het buitenland. Dit noodzaakt dat de MICE-afdeling van Toerisme Oostende vzw instaat voor een goede vermarkting op internationaal vlak. Momenteel is de werking van de afdeling gericht op de binnenlandse markt. Het Ostend Convention Bureau (de MICE-afdeling van Toerisme Oostende vzw) zal nu een buitenlandse werking opstarten. 

 

Eind dit jaar lanceren minister Bourgeois en Toerisme Vlaanderen de oproep voor het indienen van dossiers in 2014. Naast de drie impulsprogramma’s Vlaamse Regio’s, Vlaamse Kust en Vlaamse Kunststeden-Brussel is er in 2014 ook opnieuw een thematische oproep voor de ondersteuning van evenementen rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog die doorgaan in 2016, 2017 en 2018.

 

De volledige lijst van projecten is te vinden op: http://www.toerismevlaanderen.be/trp

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is