Meerderheidpartijen zetten N-VA Brugge uit secretariaat

Op 3 september 2013

Sinds vorig jaar is het secretariaat van N-VA Brugge gevestigd in een lokaal in de voormalige legerkazerne in de Peterseliestraat. Het gebouw werd in de vorige legislatuur door Stad Brugge aangekocht met het oog op het realiseren van een bouwproject met sociale woningen. Om het gebouw te vrijwaren van verloedering tijdens de naar verwachting lange voorbereidingsfase wordt het tijdelijk verhuurd. Hiervoor werd de Brusselse firma Entrakt, gespecialiseerd in tijdelijke verhuring van leegstaande gebouwen, aangesteld. De bezetting is op dit ogenblik geen groot succes onder andere omdat het stadsbestuur talmde met de uitvoering van enkele noodzakelijke werken en formaliteiten zoals keuring van de elektriciteit van de lokalen op de eerste verdieping. Slechts een 7-tal van de 40 beschikbare lokalen is op dit ogenblik verhuurd. Het is dus zeer verwonderlijk dat het contract met N-VA zonder opgave van reden plots wordt opgezegd.  De firma Entrakt heeft er gezien de lage bezetting zeker geen belang bij maar wordt hiertoe blijkbaar om politieke redenen gedwongen. Provincieraadslid en voormalig voorzitter Tijl Waelput (N-VA) reageert verbolgen : dit is puur machtsmisbruik van de meerderheidspartijen om een politieke tegenstander te treffen. Het illustreert bovendien het bedenkelijke intellectuele niveau van sommige Brugse bestuurders die hun tijd verdoen met machtsmisbruik en kinderachtig pestgedrag in plaats van zich om goed bestuur met toekomstvisie voor deze stad te bekommeren. Fractieleidster Ann Soete (N-VA) betreurt dat de werking van de Brugse N-VA fractie schade toegebracht wordt. Het lokaal wordt als kantoor, opslagruimte voor materiaal en vergaderlocatie van de gemeenteraadsfractie en de afdeling gebruikt. Het is onmogelijk om op korte termijn een alternatief te vinden. Maar we laten ons door deze laakbare actie niet ontmoedigen, zegt Ann Soete, integendeel!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is