Jong N-VA Brugge: Gemiste kans voor Beurshalle

Op 23 december 2011

Jong N-VA Brugge reageert ontgoocheld over de beslissing van het schepencollege om de Beurshalle niet open te stellen voor een twaalftal fuiven per jaar. Een gemiste kans volgens Ben Glorieux van Jong N-VA Brugge: “Het stadsbestuur stelt de Factor, het vroegere Entrepot voor als alternatief. Deze stadszaal biedt geen alternatief want het ligt te ver van het centrum. Het ligt daarbij dan ook nog eens ten noorden van Brugge. De meeste studenten zitten op kot in het centrum of ten zuiden van Brugge, in Sint-Michiels en Sint-Andries, dicht bij de hogescholen. Studenten vinden die afstand te ver om te overbruggen. Nochtans is de Factor met een capaciteit van 1200 personen voldoende groot voor studentenfuiven. Factor Club , het vroegere ’t Kant op het Kraanplein in het centrum van de stad, laat slechts 180 feestvierders toe. Veel te weinig. Privézalen zoals La Brugeoise en de Oberbayernzaal bij het Boudewijnpark die wel voldoende capaciteit hebben voor heel grote studentenfuiven en ten zuiden van Brugge liggen, zijn dan weer financieel onhaalbaar. Stad Brugge kan hierin een voortrekkersrol spelen. Zij kunnen met de uitbaters van die zalen een samenwerkingsovereenkomst sluiten zodat de huurprijs voor studentenorganisaties zal verminderen.” aldus Glorieux.

Ook pleit Jong N-VA Brugge ervoor dat het stadsbestuur een initiatief neemt om een subsidiereglement voor studentenverenigingen uit te werken. In principe komen vanaf volgend academiejaar 2012-2013 alle opleidingen (behalve luchtvaart) van de KHBO Oostende naar Brugge, dit betekent dus ook de verhuis van een aantal studentenverenigingen. Ook deze studentenverenigingen hebben recht op een werkingssubsidie zoals de jeugdverenigingen van Brugge.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is