Jong N-VA Brugge: Het nieuw Rijksarchief in de Predikherenrei binnenkort voor blokkende studenten?

Op 5 oktober 2012

Jong N-VA Brugge is verheugd dat het Brugs stadsbestuur contact heeft opgenomen met het Rijksarchief met de vraag om de leesruimte te gebruiken als studieruimte voor blokkende studenten. Ben Glorieux, voorzitter van Jong N-VA Brugge, licht toe: “In juni van dit jaar hebben we reeds verschillende locaties voorgesteld om het nijpend tekort aan studeerruimtes in Brugge weg te werken. Het nieuw Rijksarchief in de Predikherenrei opent binnenkort officieel zijn deuren. De prachtige leeszaal met 100 plaatsen is ideaal voor blokkende studenten. We zijn dan ook verheugd dat het stadsbestuur ons hierin volgt. We hopen dat dit pijnpunt hiermee grotendeels weggewerkt is.”

De jongeren van de Brugse N-VA willen verder constructieve voorstellen aan het stadsbestuur aanrijken en schuiven de volgend prioriteitenlijst nog naar voor: “Studeerruimtes moeten zoals in andere studentensteden ook in Brugge ’s avonds open zijn en tijdens de vakanties; de kerstvakantie, paasvakantie en de examenperiode in augustus. Eén studieruimte moet van maandag tot donderdag tot 22u open zijn voor alle studenten. Of dit nu in de Biekorf, in de gebouwen van de KHBO en Howest of in het Rijksarchief is, maakt voor ons niet veel uit, maar het moet er zijn. Hiervoor kan een vrijwilligersnetwerk van studenten, in  samenwerking met studentenverenigingen en studentenraden, op touw worden gezet om toezicht te houden bij de  blokkende studenten.’’, zeggen Fatma Al Suhail en Charlotte Vandewalle, respectievelijk student aan de KHBO en Howest in Brugge.

Jongerenkandidaten Noélia Sanchez en Evelyne van Meurs sluiten af: “Jong N-VA Brugge verwijst met dit persbericht eveneens naar haar laatste verkiezingsfilmpje waar deze problematiek wordt aangekaart en waarbij de optie van het Rijksarchief nogmaals naar voren geschoven wordt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is