Hippotherapie op het Brugs Magdalenagoed op de lange baan?

Op 23 december 2014

West-Vlaanderen / Brugge / Damme / Gistel - De vzw Unie-K heeft reeds lange tijd plannen voor de bouw van een zogenaamd Equine Assisted Therapy (EAT) Centre (therapie/behandelingen met paarden) op de gronden van de Magdalenahoeve. De N-VA stelde vast op de provincieraad van 22 december dat de investeringen hiervoor opnieuw worden uitgesteld. De N-VA-fractie vraagt dat in deze zaak klare wijn wordt geschonken.

Het was toenmalig gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V) die het provinciebestuur kon overtuigen om zeven jaar terug de vervallen hoeve te kopen van het Brugse OCMW. Er werd vol trots gemeld dat er een manège komt met een piste van veertig op twintig meter, een cafetaria waar de bezoekers zicht hebben op de paarden en een sanitair blok in de oorspronkelijke koeienstal. De hoevewoning wordt verbouwd tot conciërgewoning en de wagenschuur wordt het ontvangstcentrum.’  We vernemen uit goede bron dat na verbouwingen het Magdalenagoed vakantielogies voor personen met een zware beperking zal kunnen aanbieden.

In 2013 stelden raadslid De fauw en Brugs schepen Demon dat de kredieten zo snel als mogelijk rond moesten gekregen worden. De kostprijs wordt geschat op ruim 3 miljoen euro. Wellicht zal het project nog kunnen rekenen op Europees geld.

Bij de bespreking van de begrotingswijziging in de provincieraad stelde provincieraadslid Wim Aernoudt vast dat het investeringsbudget hiervoor na eerdere vertragingen in 2012 en 2013 nu opnieuw op de lange baan wordt geschoven.

Provincieraadslid Wim Aernoudt (Gistel): “Er was in 2013 zo een € 1.6 miljoen investeringen voorzien waarvan nauwelijks iets is uitgevoerd. In 2014 was € 3 miljoen investeringen voorzien waarvan het volledige bedrag nu is verschoven naar 2017, 2018 en 2019.“

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (Damme) vroeg op de provincieraad van december tekst en uitleg.

Jan Van Meirhaeghe: “Wij vrezen dat dit uitstel zal leiden tot afstel. Steeds opnieuw wordt dit project op de lange baan geschoven. De mensen van vzw Unie-K heben recht op duidelijke informatie en een toekomstvisie.... verdienen duidelijke informatie.”

Uiteraard kan dit niet los worden gezien van de op handen zijnde interne staatshervorming waarbij de provincie vanaf 1 januari 2018 geen bevoegdheid meer heeft op het domein Welzijn waaronder deze investering valt.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “De provincie loopt het risico om dit project niet meer te mogen uitvoeren. En net nu hevelt de provincie het overgrote deel van het voorziene investeringsbedrag over die datum.”

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe: “In de commissievergadering van november antwoordde de gedeputeerde voor Cultuur Myriam Vanlerberghe ontwijkend: “De middelen blijven mocht het project alsnog een aanvang nemen.” Ook op de provincieraad werd door gedeputeerde Nayaert geen duidelijkheid geschapen.

De N-VA fractie vraagt dat in deze zaak klare wijn wordt geschonken. De betrokkenen hebben alle recht op duidelijkheid.

Magdalenagoed

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is