Gemeenteraadslid Sabine Helleputte: Gevaarlijke situatie omlegging Wulfsberge te Zwankendamme

Op 27 augustus 2014

In het kader van het geplande nieuwe vormingsstation te Zwankendamme wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd via een recent geplaatste boogbrug. Om deze werken te kunnen uitvoeren werd een wegomlegging aangelegd ter hoogte van Wulfsberge door middel van metalen platen. Op zich was er initieel niks mis met deze oplossing. Maar mede door het feit dat de werken langer duren dan gepland (weg moest open zijn voor het bouwverlof) en door de overvloedige regenval zijn de metalen platen dermate onderspoeld dat een onveilige en gevaarlijke situatie is ontstaan. Het niveauverschil tussen sommige platen is ondertussen enkele tientallen centimeters. Ik heb hierop dadelijk Infrabel gecontacteerd (per e-mail en telefonisch) en kreeg na enkele dagen volgend antwoord :

Van: Infrabel Info Projecten <info.projecten [at] infrabel.be>
Onderwerp: Antwoord op uw vraag aan Infrabel - INF-08744-S1X0T9 - e-mail:0018298
Datum: 22 augustus 2014 11:27:45 CEST
Aan: Helleputte Sabine <sabineangely [at] hotmail.com>

Geachte mevrouw Helleputte,
Hartelijk dank om ons op de situatie in Zwankendamme te wijzen. Ik heb dit ook doorgegeven aan onze ingenieurs.

Zoals u weet, is de tijdelijke bypass nodig om de aansluiting van de brug op de bestaande wegen te kunnen afwerken. Het is voor Infrabel belangrijk om de toegang van en naar Zwankendamme in elke fase van de werf te garanderen. Daarom blijft de weg open met deze tijdelijke oplossing. De weg afsluiten is geen optie omdat de inwoners anders te ver moeten omrijden. Ook een tijdelijke betonnen weg aanleggen was moeilijk: enerzijds zou de toegang tot het dorp tijdelijk afgesloten moeten worden voor de aanleg en het opbreken ervan; anderzijds zorgt het opbreken ook voor veel lawaai. Er werd dus gekozen voor de platen als compromis-oplossing.

De veiligheid van alle weggebruikers moet wel altijd gegarandeerd kunnen worden. U kaart dit terecht aan. Onze ingenieurs zijn op de hoogte en zullen dit bekijken. In afwachting staat er bijvoorbeeld al een verkeersbord met een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Ik kan u verder ook nog meegeven dat de situatie binnen een drietal weken achter de rug zal zijn. Er is voorzien dat de de brug - en de bijhorende wegen - midden september zal opengaan voor het verkeer.

Ik hoop u hiermee al enigzins goed geïnformeerd te hebben. Er zal binnenkort een buurbewonersbrief vertrekken naar de inwoners van Zwankendamme om hen de opening van de brug aan te kondigen. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het groene nummer 0800/55 000 of per e-mail via info.projecten [at] infrabel.be.

Voor meer informatie over onze projecten kunt u ook terecht op onze website www.infrabel.be.

Met vriendelijke groeten,
Xxxx xxxxx
Projectleider cel Info Buurtbewoners

Kortom een antwoord naast de kwestie, er wordt door mij niet betwist dat de oplossing met metalen platen een werkbaar en aanvaardbaar compromis was. Feit is dat er nu een onveilige situatie is die redelijk snel zou kunnen worden verholpen mits wat goede wil. Enige conclusie die men uit dit antwoord kan opmaken is dat Infrabel niet veel zin heeft iets te verhelpen aan de huidige situatie en het zal proberen te rekken tot effectieve opening van de brug. Als dit de werkwijze is van Infrabel dan houdt men beter al zijn hart vast voor de volgende fazen van de werken en kan men vragen welk nut een Infocel voor de buurtbewoners heeft? In ieder geval heb ik Infrabel opnieuw gecontacteerd om het probleem nogmaals duidelijk te stellen. Wordt zeker nog vervolgd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is