Gemeenteraadslid Noelia Sanchez reageert op de verstedelijking van Het Entrepot

Op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme, Jong N-VA

 

Gisteren werd in de gemeenteraad beslist om de vzw Het Entrepot te verstedelijken. Hiervoor beroept de stad zich op het gewijzigde gemeentedecreet.

Zowel de Jeugdraad, de Jeugddienst als de Raad van Bestuur van het Entrepot hadden een negatief advies gegeven om de private vzw om te vormen tot een EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap). De huidige Raad van Bestuur van het Entrepot bestaat uit 12 leden waarvan 6 politici en 6 externen.

Wegens deze recente ontwikkelingen denken verschillende bestuurders er aan om hun ontslag in te dienen. Dat zou een enorm verlies betekenen voor de werking van het Entrepot. De werknemers van het Entrepot doen heel vaak een beroep op de externen die in de Raad van Bestuur zetelen en die over heel wat kennis van zaken beschikken. De nieuwe statuten die nu voorgelegd worden zijn zeer summier en oppervlakkig en bevatten bovendien juridische onjuistheden. Met een “uitgebreid bestuur” wil men de experten paaien maar in de nieuwe Raad van Bestuur zullen enkel politici zetelen.

Er is discussie over de rol van dit uitgebreid bestuur. Heeft het een adviserende rol of ook stemrecht? Het stadsbestuur antwoordt ontwijkend hierop en beweert dat alles duidelijk in de statuten staat. Gemeenteraadslid Noelia Sanchez (N-VA) drong in de gemeenteraad meermaals aan op een duidelijk antwoord maar de burgemeester weigerde klaar en duidelijk de woorden “ja, het uitgebreid bestuur heeft stemrecht” in de mond te nemen.

Waarom kiest het stadsbestuur er nu voor om van deze private vzw een EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) te maken tegen het advies in van zowel de jeugdraad, de jeugddienst als de Raad van Bestuur van het Entrepot? Omdat Stad Brugge de grootste financierder is en een betere controle wil hebben over het te besteden geld? Nonsens. De raad van bestuur bestaat nu al uit 50% politici.  Bovendien bestaat er reeds een beheersovereenkomst waarbij Stad Brugge kan eisen wat het wil van vzw Het Entrepot, dus ook op financieel vlak.  

Voor gemeenteraadslid Noelia Sanchez (N-VA) is het duidelijk : Het stadsbestuur pleegt een machtsgreep op het Entrepot. Alleen de politieke coalitie zal nog beslissen wat er daar reilt en zeilt. Geen inspraak meer van de oppositie noch van de jongerenorganisaties en geen objectief advies meer van experten.  Dat ruikt allemaal te veel naar democratie. Na “BruggePlus” en “Meeting Brugge”, is dit opnieuw een organisatie die onder het volledige monopolie komt van de politieke coalitie. Uit goede bron vernemen we, dat het dossier maanden lang op tafel heeft gelegen wegens interne onenigheid binnen het schepencollege. Hoe lang nog laten deze enkelingen in het schepencollege die de strijd aangaan nog toe dat er zich een partijpolitieke dictatuur vestigt in alle organisaties die onze stad rijk is?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is