Gemeenteraadslid Hugo De Bondt - Interpellatie op de gemeenteraadszitting - Busschuilhuisje op Ver Assebroek (II)

Op 27 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Senioren

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Samen met de vele gebruikers van Lijn 1 vraag ook ik mij af wanneer het beloofde busschuilhuisje wordt geplaatst. Het wordt - vergeef mij de uitdrukking - een echte soap! Ter herinnering: het busschuilhuisje, dat oorspronkelijk stond opgesteld op de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan, werd afgebroken voor de mooie heraanleg van de straten en de omgeving. Na de heraanleg wou De Lijn die halte opschuiven naar de Kerklaan rechtover ’t Leenhof. Maar dan zouden heel wat parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Toen werd door het stadsbestuur en De Lijn beslist om de bushalte te verplaatsen tegenaan het natuurgebied ‘De Groene Meersen’ nl. in de Kerkdreef. 

  1. In mijn eerste schriftelijke vraag van 9 juli 2014 drong ik aan om eindelijk - maanden na de heraanleg van de Kerklaan en de omliggende straten - het bushokje opnieuw te plaatsen. Ik kreeg toen de mededeling: “De contacten met Decaux zijn al lang gelegd en bij de oplevering zal de firma zijn taak volbracht hebben.”   
  2. Bijna negen maanden later, op 31 maart 2015, hield ik hierover een interpellatie. In het uitgebreid antwoord o.a. “We kregen negatief advies wegens visuele hinder naar de Assebroekse Meersen toe. In overleg met V.L.M en A.W.V. werd beslist een geïntegreerd schuilhuisje te plaatsen op het aanpalend perceel. … Het is zo dat de Vlaamse Landmaatschappij niet akkoord is met het plaatsen van een busschuilhokje aan het natuurgebied. … Maar de bedoeling is dat er een luifel gemaakt wordt door de groendienst met inpassing op de picknicksite in overleg met V.L.M. … Misschien komt er beter nieuws op de vergadering die doorgaat op 8 mei 2015.” …
  3. Vijf maanden nadien volgde mijn tweede schriftelijke vraag van 3 september 2015. Ik wilde weten wat de vergadering van 8 mei 2015 als resultaat had opgeleverd. Als antwoord kreeg ik o.a. “Omwille van de hoge kostprijs wordt afgezien van een schuilluifel t.h.v. de picknickplaats. Er wordt onderzocht of een tijdelijk bushokje kan worden geplaatst. Aangezien de voorgestelde locatie gelegen is binnen de grenzen van een beschermd landschap is een machtiging nodig van Onroerend Erfgoed. Deze machtiging werd in het verleden evenwel geweigerd. … 

Het is nu het derde jaar op rij dat de vele busgebruikers - mensen met een beperking, scholieren, moeders met kinderwagens, ouderen, bedevaarders -   het gure herfstweer en de barre winterkou moeten trotseren zonder enige beschutting! Ik zal de stem van deze busgebruikers blijven.

Andermaal dringt de N-VA-fractie aan om die mensen eindelijk ter wille te zijn. 

Waarom wordt het bushokje niet teruggeplaatst op de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan? Werd er indertijd geen stuk tuin van ’t Leenhof onteigend om daar het bushokje te stallen? 

Er wordt geen machtiging gegeven om het bushokje neer te poten tegenaan het natuurgebied Ver-Assebroek. Denken jullie waarlijk een machtiging te krijgen door Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van een ‘tijdelijk’ bushokje op dezelfde plaats (dus binnen de grenzen van een beschermd landschap)?

Wordt het tijdelijk bushokje het model abri van De Lijn dat wordt geplaatst door de firma Decaux?

Bovendien, wat is het verschil tussen een ‘tijdelijk’ en een ‘permanent’ busschuilhuisje. Beiden moeten toch verankerd worden in de grond?   

Dank voor jullie aandacht en het antwoorden op mijn vragen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is