Gemeenteraadslid Hugo De Bondt - Interpellatie op de gemeenteraadszitting - ‘AED-toestellen in hartveilig (?) Brugge’

Op 27 oktober 2015, over deze onderwerpen: Jong N-VA, Nieuws van de Gemeenteraad, Senioren

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Een AED of Automatische Externe Defilbrillator is een toestel waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van de bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht. Wil een slachtoffer met een hartstilstand een veel grotere overlevingskans hebben, dan moet hij / zij binnen de eerste drie à vier minuten een AED krijgen. Direct reanimeren verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer en gaat eveneens de kans op eventuele hartletsels acthteraf verminderen. Dergelijk toestel kan levens redden. 

Elke dag worden in ons land, buiten het ziekenhuis, zowat 30 mensen getroffen door een hartstilstand. Slechts 7 procent daarvan overleeft het. Bij onze Noorderburen zijn er zowat 60.000 AED’s ter beschikking. In ons land amper een 6.000-tal! 

Na heel wat opzoekingswerk achterhaalde ik dat er op openbare plaatsen in onze stad ongeveer 35 defibrillators zijn opgesteld (deze van brandweer en ziekenhuizen niet meegerekend). Het overgrote deel van de AED-toestellen zijn opgesteld op initiatieven van hotels, parkings, supermarkten, Kinepolis en een resem andere initiatiefnemers. Onze stad telt slechts vier toestellen die ze op eigen domein heeft: nl. aan ’t Zand, het Concertgebouw, het station en het Badengebouw in Zeebrugge. Buiten het toestel aan het sportstrand van voornoemd Badengebouw, zijn bij mijn weten, zelfs geen toestellen opgesteld nabij sportvelden en in zwembaden. Ook zou er in het Concertgebouw dergelijk levensreddend toestel ontbreken. Onze stad is dus niet ‘hartveilig’! Bovendien is weinig bekend waar deze levensreddende toestellen zich bevinden.

Er zijn twee soorten toestellen op de markt ter beschikking:

  1. volautomatische (groene) toestellen die aan muren worden opgehangen (herkenbaar aan het wettelijk verplicht pictogram). Hier moeten de hulpdiensten nog worden opgeroepen;  
  2. sinds kort ook volautomatische AED-toestellen (zie foto: toestel geplaatst in Bourges, Fr.)  die het uitzicht hebben van en worden opgesteld zoals parkeerbetaalautomaten. Deze toestellen bieden het voordeel dat - na de nodige voorziene manipulatie - er bij de hulpdiensten automatisch een alarm wordt gegeven die onmiddellijk de plaats van het onheil aangeven.

De kostprijs (2.000 à 2.800 € inclusief de wettelijk verplichte kast om de AED in op te bergen) van dergelijke levensreddende apparatuur mag de aanschaf ervan niet beïnvloeden. Het Rode Kruis en Het Vlaamse Kruis, die ook ijveren voor het plaatsen van deze toestellen, begeleidt de aankoper en geeft ook AED-opleidingen.     

Het is onze taak, als politiek verantwoordelijke, om te zorgen dat er voldoende AEDtoestellen beschikbaar zijn in onze stad. Het gaat hier immers om ‘levens redden’. Zelfs in het historische hart van onze stad met zijn dagelijks vele duizenden bezoekers - de Markt, de Burg, het Minnewater, het oud-Sint-Janshospitaal… - is er geen enkel AED-toestel. Dit is onaanvaardbaar toch?

De N-VA-fractie vraagt: 

  1. 1.      Om dringend werk te maken volautomatische AED-toestellen (categorie 1) aan te kopen of te huren en te plaatsen op de plekken waar veel mensen samen komen, op de strategische plaatsen langs de uitgetekende toeristische parcours en waar sport wordt beoefend. Elk mensenleven is deze investering waard. 
  2. 2.      Duidelijk aan te geven waar deze toestellen in de straat, het plein of de sporthal / sportterrein, door middel van het wettelijk verplicht pictogram met de melding ‘AED’, zich bevinden. 
  3. 3.      Door duidelijke wegbewijzering de plaats waar een AED-toestel is opgesteld aan te geven.
  4. 4.      Om de plaatsen, waar dergelijk toestel zich op Brugs grondgebied bevindt, op te nemen in de Brugse (toeristische) straatplannen. 

 Van harte dank voor jullie aandacht op onze suggesties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is