Federale regering moet werk maken van uitwijzingsbeleid om illegalenproblematiek in Zeebrugge het hoofd te bieden

Op 12 juli 2013

Sinds het faillissement van de Trans Europa Ferries in Oostende wordt de haven van Zeebrugge overspoeld door illegalen die Engeland proberen te bereiken. Hun aantal steeg van 10 mensen zonder papieren die werden aangetroffen in januari 2013 tot maar liefst 85 opgepakte illegalen in juni van dit jaar. Deze cijfers werden door Minister Milquet aan Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) bezorgd als antwoord op een mondelinge vraag in de commissie Binnenlandse Zaken.

 

Omdat de bedrijven in de Zeebrugse haven de afgelopen jaren fors investeerden in beveiliging lijken de meeste pogingen om Engeland te bereiken vergeefse moeite. Toch zijn het steeds vaker dezelfde personen die hun kans wagen omdat de illegalen na hun arrestatie noodgedwongen in vrijheid moeten worden gesteld. Dat blijkt ook uit het antwoord van de minister aan Daphné Dumery. Zij pleit voor een betere samenwerking met de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) en vraagt dat de regering eindelijk werk maakt van een kordaat uitwijzingsbeleid.

 

“De toename van het aantal illegalen legt een grote druk op de scheepvaartpolitie.” zegt Dumery. “Reeds in juni 2011 beloofde toenmalig minister Turtelboom bijkomende manschappen voor de scheepvaartpolitie in Zeebrugge. Sinds die tijd is er geen enkele agent bijgekomen, integendeel, er is zelfs nog minder personeel dan in 2011.” De scheepvaartpolitie van Zeebrugge telt momenteel 68 personeelsleden op een geplande bezetting van 81 manschappen. Daar zouden volgens minister Milquet nog dit jaar vijf agenten bijkomen. Voor de scheepvaartpolitie in Oostende, waar 19 betrekkingen dienen te worden ingevuld, zijn negen bijkomende agenten voorzien.

 

Dumery: “In juni was er onder leiding van het Brugse parket een overleg tussen de haven, de scheepvaartpolitie en alle betrokken partijen. Er is ook afgesproken dat er gezamenlijke acties komen van de scheepvaartpolitie en DVZ, zoals in Oostende waar dergelijke acties met succes een ontradend effect hadden.” Dat dit geen overbodige luxe is blijkt uit het feit dat het vaak dezelfde illegalen zijn die meermaals worden opgepakt.

 

“Zolang de federale regering geen werk maakt van een  effectief uitwijzingsbeleid is het voor de politie dweilen met de kraan open. Ik zal er bij de staatssecretaris voor asiel en migratie nogmaals op aandringen dat zij de nodige maatregelen treft voor een correct uitwijzingsbeleid. Dat de politie steeds dezelfde mensen moet oppakken is niet alleen demotiverend voor de betrokken agenten, het kost ook handenvol geld. Ik hoop dat de regering eindelijk de daad bij het woord voegt en de illegalen niet alleen laat oppakken maar ook effectief uitwijst.” besluit Daphné Dumery.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is