Dossier: Viaduct Zonnekemeers en Magdalenakapel

Op 21 oktober 2014

 

Enkele weken terug stelde gemeenteraadslid Patrick Daels namens de Brugse N-VA-fractie en in samenspraak met collega Martine Bruggeman een schriftelijke vraag aan het Brugse stadsbestuur over de verloedering van de overbrugging van Zonnekemeers en de Magdalenakapel.  Hierop kregen we begin deze week antwoord.  De vraag en het ontvangen antwoord vind je hieronder.

 

Helaas is het een antwoord van "we stonden erbij en we keken ernaar".   Martine Bruggeman zal in de GR van 21 oktober 2014 interpelleren over hetzelfde onderwerp.

 

De tekst van haar intepellatie vind je in het overzicht (elders op deze site) van alle tussenkomsten en interpellaties namens onze fractie.

 

 

 

Vraag 526: Raadslid Patrick Daels (19/09/2014)

 

 

 

 

 

In diverse kranten konden we de afgelopen dagen lezen, dat de vzw Erfgoedforum een terechte alarmkreet slaakt in verband met het viaduct over Zonnekemeers en de Magdalenakapel,  die in zeer slechte staat verkeren.  Uit het artikel kunnen we ook opmaken dat deze dossiers en feiten bij het stadsbestuur bekend zijn.

 

 

 

Hierbij hebben wij 2 concrete vragen : 

 

 

 

1) Heeft de stad Brugge reeds concrete plannen om hieraan te verhelpen ?

 

2) Welke timing is voorzien ?

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord 526:

 

 

 

Viaduct Zonnekemeers en Magdalenakapel

 

 

 

Beide voorbeelden die u aanhaalt zijn ook voor ons bijzonder pijnlijk vooral als men weet welke inspanningen de stad zich troost voor de instandhouding van het patrimonium.

 

 

 

Jammer genoeg gaat het hier om eigendommen die niet van de stad zijn. De stad kan hier niet rechtstreeks optreden.

 

 1. 1.    De overbrugging van Zonnekemeers dateert uit 1936 (was bedoeld als verbinding naar de Minnewaterkliniek) en wordt door de dienst monumentenzorg en erfgoedzaken  als 'stadslandschappelijk waardevol' geëvalueerd.
  Die 'middeleeuws' uitziende overbrugging zit echter in de erfpacht van
  Oud Sint-Jan. De erfpachthouder moet dus zorgen voor instandhouding, onderhoud...
  De burgemeester kan hier enkel ten persoonlijke titel optreden als er een gevaar voor de openbare veiligheid zou bestaan. De stad legde in een ver verleden zelf al de netten om de dakleien wat te beveiligen.
 2. 2.    De verloedering van Het Magdalenagasthuis hoek Nieuwe Gentweg/Jakobinessenstraat wordt al jaren door de stad met lede ogen aanzien. Dit gebouw is het eigendom van het KTA (schoolgebouwenfonds van het gemeenschapsonderwijs - de directeur/de school ter plaatse heeft geen eigen middelen).
  Omdat het gebouw beschermd is als monument is Onroerend Erfgoed de enige instantie die handhavend kan optreden. Onroerend Erfgoed Vlaanderen heeft contact met de school die bepaalde onderdelen (de dakkapellen) met de eigen leerlingen zou herstellen.   

 

(getekend burgemeester Renaat Landuyt)

 

Enkele weken terug stelde gemeenteraadslid Patrick Daels namens de Brugse N-VA-fractie en in samenspraak met collega Martine Bruggeman een schriftelijke vraag aan het Brugse stadsbestuur over de verloedering van de overbrugging van Zonnekemeers en de Magdalenakapel.  Hierop kregen we begin deze week antwoord.  De vraag en het ontvangen antwoord vind je hieronder.
Helaas is het een antwoord van "we stonden erbij en we keken ernaar".   Martine Bruggeman zal in de GR van 21 oktober 2014 interpelleren over hetzelfde onderwerp.
De tekst van haar intepellatie vind je in het overzicht (in bijlage) van alle tussenkomsten en interpellaties namens onze fractie.

Vraag 526: Raadslid Patrick Daels (19/09/2014)

 

 

In diverse kranten konden we de afgelopen dagen lezen, dat de vzw Erfgoedforum een terechte alarmkreet slaakt in verband met het viaduct over Zonnekemeers en de Magdalenakapel,  die in zeer slechte staat verkeren.  Uit het artikel kunnen we ook opmaken dat deze dossiers en feiten bij het stadsbestuur bekend zijn.

 

Hierbij hebben wij 2 concrete vragen : 

 

1) Heeft de stad Brugge reeds concrete plannen om hieraan te verhelpen ?

2) Welke timing is voorzien ?

 

 

 

Antwoord 526:

 

Viaduct Zonnekemeers en Magdalenakapel

 

Beide voorbeelden die u aanhaalt zijn ook voor ons bijzonder pijnlijk vooral als men weet welke inspanningen de stad zich troost voor de instandhouding van het patrimonium.

 

Jammer genoeg gaat het hier om eigendommen die niet van de stad zijn. De stad kan hier niet rechtstreeks optreden.

 1. 1.    De overbrugging van Zonnekemeers dateert uit 1936 (was bedoeld als verbinding naar de Minnewaterkliniek) en wordt door de dienst monumentenzorg en erfgoedzaken  als 'stadslandschappelijk waardevol' geëvalueerd.
  Die 'middeleeuws' uitziende overbrugging zit echter in de erfpacht van
  Oud Sint-Jan. De erfpachthouder moet dus zorgen voor instandhouding, onderhoud...
  De burgemeester kan hier enkel ten persoonlijke titel optreden als er een gevaar voor de openbare veiligheid zou bestaan. De stad legde in een ver verleden zelf al de netten om de dakleien wat te beveiligen.
 2. 2.    De verloedering van Het Magdalenagasthuis hoek Nieuwe Gentweg/Jakobinessenstraat wordt al jaren door de stad met lede ogen aanzien. Dit gebouw is het eigendom van het KTA (schoolgebouwenfonds van het gemeenschapsonderwijs - de directeur/de school ter plaatse heeft geen eigen middelen).
  Omdat het gebouw beschermd is als monument is Onroerend Erfgoed de enige instantie die handhavend kan optreden. Onroerend Erfgoed Vlaanderen heeft contact met de school die bepaalde onderdelen (de dakkapellen) met de eigen leerlingen zou herstellen.   
(getekend burgemeester Renaat Landuyt)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is