De Waterbus : Een nieuw toeristisch project voor Brugge

Op 1 januari 2003

TOERISME is voor Brugge de belangrijkste economische activiteit geworden.
Om de belangstelling minstens op peil te houden zullen belangrijke inspanningen moeten geleverd worden inzake vernieuwing en verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. Daarom moeten nieuwe wegen bewandeld worden voor vernieuwde toeristische productontwikkeling.

Ontwikkeling en vernieuwing van het toeristisch aanbod

Het cultuurtoerisme moet in Brugge nationaal én internationaal nadrukkelijker ontwikkeld worden. Brugge is de derde stad in Vlaanderen, ook als kunst- en historische stad. Brugge is bovendien uniek als werelderfgoedstad.
Daarom pleiten we voor NIEUW AANBOD OP STRATEGISCHE LOCATIES.
We hebben één voorbeeld zeer concreet uitgewerkt.

Het concentratiemodel

Het toeristisch concentratiemodel betekent dat het beleid erop gericht is om de impact van toerisme ruimtelijk geconcentreerd te houden en het aanbod te versterken in het bestaande toeristische kerngebied
Een toeristisch spreidingsmodel houdt in dat het beleid erop gericht is om het minder bekende Brugge meer te betrekken in het cultuurtoeristisch aanbod.

Toerisme en toeristen brengen evenwel onvermijdelijk verandering en soms ook verdringing met zich mee.
Vandaar :  belangrijke uitdaging :  het beheersbaar houden van de toeristische impact enerzijds en toch tegelijkertijd het strategisch aanbod versterken.

Bedreiging : van nieuwe toeristische handels- en horecavoorzieningen mag men verwachten dat ze de ‘klassieke’ buurtvoorzieningen verdringen en zelfs het wonen bedreigen.

Het behoud van de charme en de leefbaarheid van ‘rustige’ buurten (soms wel het onbekende Brugge genoemd) moet primeren boven de verleiding om de toeristische druk meer gelijkmatig over de oude binnenstad te verspreiden.

Toch pleiten we voor de ontwikkeling van een ‘secundaire museum-as’

Zonder af te stappen van het concentratiemodel zou een nieuwe as kunnen ontwikkeld worden die de toerist vanuit het centrum naar de rand brengt.

Deze ontwikkeling kan gestimuleerd worden via aantrekkelijke formules
- wandelroutes, al dan niet thematisch
- fietsroutes
- verbinding via het water

De WATERBUS : nieuwe toeristische trekpleister én openbaar vervoersmiddel

We stellen voor dat er een permanente bootverbinding komt  - een waterbus –  van de Vismarkt tot de Dampoort én terug.
We voorzien een 4-tal op- en afstapplaatsen : de Vismarkt,  Sint-Anna, de Potterie en de Dampoort.

De stopplaats ter hoogte van de Sint-Annarei biedt de gelegenheid via een korte wandeling de Sint-Annakerk te bezoeken, maar ook het Museum voor Volkskunde en het Kantcentrum in de Balstraat en zelfs het Gezellemuseum op het einde van de Rolweg.

De halte aan de Potterierei leidt naar het Groot Seminarie, het museum O.L.Vrouw ter Potterie en de gelijknamige kerk .

De halte ‘Dampoort’ tenslotte brengt ons bij het (nog te realiseren) nieuw zeevaartmuseum in de historische pakhuizen aan de vroegere zwaaikom, ook Handelskom genoemd.
Hier staat ook de befaamde replica van de laatmiddeleeuwse houten stadskraan door het VTI gemaakt naar aanleiding van Brugge 2002.

Van daaruit openen zich ook nieuwe perspektieven.

Via het Boudewijnkanaal kan een bootverbinding tot stand gebracht worden met Lissewege (aanlegsteiger bestaat) en Zeebrugge.
Via de Damse Vaart bestaat reeds een bootverbinding met Damme.

Hetzelfde traject leent zich ook perfect voor fiets- en wandelverbindingen, ook in de richting van Male ( St Trudofietsroute bijvoorbeeld ) en met het zopas ingereden fietsroutenetwerk van het Brugs Ommeland.

Slotbeschouwingen bij dit nieuw project :
Dit nieuw aanbod zal ongetwijfeld een serieuze meerwaarde betekenen, ook en vooral voor herhaalbezoekers.
Voor de leefbaarheid zijn evenwel volgende zaken zeer belangrijk :
. ‘souvenir’winkels die weinig kwaliteitsvolle producten aanbieden moeten voorkomen worden
. bestaande ‘buurt’winkels voor basisbehoeften mogen niet evolueren naar toeristisch-commercieel georiënteerde winkels
. het ontstaan van een monocultuur van restaurants en cafés die zich zuiver richten op de vraag van de toerist moet eveneens vermeden worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is