De Gordel moet in Vlaams-Brabant blijven

Op 31 augustus 2012

In de eerste plaats is “De Gordel” nog niet dood. De Gordel is onlosmakelijk verbonden met Vlaams-Brabant om het Vlaams karakter van de gemeenten rond Brussel te benadrukken. CD&V
probeert de mensen te doen geloven, dat door het BHV-akkoord alle problemen zijn opgelost en De Gordel dus geen bestaansrecht meer heeft.
Het tegendeel is waar. Het BHV-akkoord is bijzonder slecht, het versterkt de privileges van de Franstaligen in de rand (bv. eigen Franstalige rechtbanken in Vlaams-Brabant) en kost handenvol geld (1 miljard per jaar voor Brussel om slecht beleid, catastrofaal financieel beheer en een politiek van wegpesten van
de Vlamingen in de eigen hoofdstad verder te zetten). De Gordel zal ook in de toekomst nodig zijn en moet dus blijven waar hij is. N-VA zal met de ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters alles in het werk stellen om ervoor te zorgen, dat De Gordel, eventueel in een wat andere vorm, verder wordt georganiseerd. 

Het idee druist ook fundamenteel in tegen de visie van N-VA Brugge op het toerisme en het evenementenbeleid in onze stad. Eendaagse evenementen met 80 tot 100.000 deelnemers zouden in Brugge meer overlast veroorzaken dan dat ze toegevoegde waarde creëren. Wij willen inzetten op duurzaam toerisme met een hoge toegevoegde economische waarde : onder andere verblijfstoerisme, congrestoerisme en kleinschalige evenementen die het hele jaar door van Brugge een bruisende stad maken. Geen eendagsvliegen!

Berichtgeving op de regionale TV Focus http://www.focus-wtv.tv/video/idee-de-fauw-zorgt-voor-reacties

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is