De Brugse N-VA dringt aan op goede en gebruiksvriendelijke sportinfrastructuur in Sint-Michiels!

Op 15 september 2015, over deze onderwerpen: Sport

Sinds enige tijd loopt er een petitieactie vanwege de ouders van de spelers van Racing Brugge omwille van de gebrekkige infrastructuur van het KTA Brugge waarin de wedstrijden van Racing Brugge gespeeld worden. Vanavond wordt deze petitie voor de gemeenteraad overhandigd aan schepen Lambrecht.

Sinds meer dan drie jaar zijn er problemen met deze zaal, het dak is zo lek als een zeef , de verlichting in sommige kleedkamers en in de berging is sinds meer dan een jaar kapot.

Na de laatste hevige buien van enkele weken geleden liep het water zo door het dak waardoor er niet of minstens niet langer veilig kon gespeeld worden. De spelers, bestuursleden en ouders mochten dweilen met de kraan open!

Racing Brugge bestaat sinds 1971 en er spelen momenteel om en bij de 200 spelers, waaronder veel jeugdspelers. Het is dus de belangrijkste basketvereniging in het Brugse en vervult een belangrijke maatschappelijke functie!

 De zaal is eigendom is van het KTA, het Gemeenschapsonderwijs en is dus verantwoordelijk  voor een degelijk onderhoud. Het Gemeenschapsonderwijs krijgt hiervoor jaarlijks een globale dotatie van de Vlaamse gemeenschap en beslist autonoom over de aanwending ervan. Het probleem van het KTA doorverwijzen naar Minister Crivits, zoals de burgemeester recentelijk deed is dan ook te goedkoop en onterecht! Minister Crivits kan niet beslissen dat de middelen worden toegekend aan het KTA, dit kan alleen de Raad van Bestuur van het Gemeenschapsonderwijs.

Het is evenwel ook zo dat de stad deze zaal huurt en vervolgens doorverhuurt aan de sportverenigingen. Als huurder en mede contractant van het KTA kan de stad dus ook initiatieven nemen en dient zij ervoor te zorgen dat de eigenaar zijn eigenaarsverplichtingen nakomt! Racing Brugge als huurder van de stad heeft recht op accommodatie die kan gebruikt worden waarvoor zij huur betalen!

Als het KTA niet over de noodzakelijke fondsen beschikt (als topsportschool nota bene) om voor deftige accommodatie te zorgen,  waarom niet een overeenkomst maken met het KTA waarbij het herstel geprefinancierd wordt en vervolgens gerecupereerd wordt via de te betalen huur? Dit biedt vooral voor Racing Brugge een oplossing op korte termijn. Zo werd de vloer blijkbaar enkele jaren geleden ook vervangen in een samenwerking tussen stad en het KTA. 

Anderzijds is het absoluut noodzakelijk dat er in Sint-Michiels geïnvesteerd wordt in gepaste sportaccommodatie en dit niet alleen voor Racing Brugge! 

In het beleidsakkoord van de huidige meerderheid wordt een sportinvesteringsprogramma aangekondigd dat de blinde vlekken inzake sportinfrastructuur zal aanpakken.  Sint-Michiels is zo een blinde vlek. We zijn nu halverwege de legislatuur, van enig initiatief van schepen voor sport, mevr. Lambrecht hebben we  tot op heden niets gemerkt! 

Het is kenmerkend voor het huidige beleid, waarin veel wordt aangekondigd maar weinig wordt gerealiseerd. Doe eindelijk iets mevr. Lambrecht!!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is