Commissie voor grafmonumenten opgedoekt ?

Op 21 september 2004
   

De centrale begraafplaats van Brugge – het Brugs kerkhof te Steenbrugge – is een van de oudste begraafplaatsen in Vlaanderen. De verschillende fasen waarin het werd aangelegd geven een mooi beeld van de maatschappij doorheen de geschiedenis van de voorbije 200 jaar. Kerkhoven in het algemeen vertellen trouwens veel over de tijdgeest, en over ingrijpende feiten in de geschiedenis van stad en streek.

De Stad Brugge heeft een lange traditie als het gaat over zorg voor het erfgoed, ook het funeraire erfgoed.

Met als voornaamste bekommernis de verloedering op de begraafplaatsen tegen te gaan werd de “eeuwige vergunning” afgeschaft en het hergebruik van oude grafmonumenten via restauratiepremies gestimuleerd.

In de jaren 70 werd een gemeentelijke commissie voor monumentale grafzerken in het leven geroepen die de instandhouding en renovatie van deze monumenten moest begeleiden.

Ik verneem dat geruime tijd geleden deze  stedelijke commissie een stille dood is gestorven.

Het is blijkbaar niet duidelijk wie de taken die deze commissie op zich had genomen nu heeft overgenomen.

Hoe moet het nu verder met grafzerken op onze Brugse kerkhoven die als monumentaal kunnen beschouwd  worden ?

Wie houdt bij dat zulke monumenten ook onderhouden en/of overgedragen moeten worden ?

Is het juist dat de begeleidende brochures die een overzicht boden van de merkwaardige en waardevolle, gerestaureerde monumentale zerken o.m. op het Brugs Kerkhof, geruime tijd uitgeput zijn en niet meer worden heruitgegeven ?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is