Brugge : Studentenstad!

Op 19 november 2010

Uitbouw van Brugge als studentenstad is belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling voor West-Vlaanderen

De aanwezigheid van studenten in Brugge zorgt niet alleen voor een verrijking van het stadsleven.  Meer nog: het is een wezenlijk onderdeel van het instrumentarium om de hersenvlucht in de kustprovincie tegen te gaan.  Bovendien kunnen studenten het lokale en regionale bedrijfsleven intellectueel ontsluiten door middel van stages en onderzoek op de werkvloer.  Jong N-VA is dan ook resoluut voorstander van de verdere uitbouw van Brugge als studentenstad.

Jong N-VA neemt afstand van de uitspraken van één van zijn vertegenwoordigers in het Politiek Jongerendebat van 12 november.  Op een debatronde omtrent concrete Brugse stellingen deelde hij immers mee dat Jong N-VA geen mogelijkheden ziet voor Brugge als studentenstad. 

“Onbegrijpelijk dat onze vertegenwoordiger zonder enig voorafgaand overleg dergelijke stelling uitte die haaks staat op dit breed gedragen intern standpunt.”  De zaak wordt intern besproken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is