Aan de inrichtende machten en directies van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de autonome internaten Brugge

Op 16 december 2014

Geachte Directie,

 

Op de gemeenteraad van heden 16 december 2014 werd door de meerderheid het nieuwe reglement – belastingsverordening op het verhuren van kamers en op het verhuren van standplaatsen op campings en kampeerverblijven ter goedkeuring voorgelegd.

Hierdoor moeten de gebruikers /huurders  van deze kamers vanaf nu per nacht  en persoon boven de 18 jaar, 2 EUR betalen.

 

Het is duidelijk dat jullie diverse leerlingen herbergen die ouder zijn dan 18 jaar.

 

In artikel 10 van het reglement worden er een aantal vrijstellingen van deze nieuwe belasting voorzien. Een van deze vrijstellingen betreft ‘de internaten van onderwijsinstellingen’.

 

Zoals U weet werd door het KB nr. 456 van 20 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerd onderwijs, in een subsidiering van de vrije internaten voorzien. Dit was een belangrijke realisatie van onderwijsminister wijlen Daniël Coens. Ik mocht als juridisch adviseur toen meerwerken aan dit besluit.

 

In artikel 1.1.1. dit besluit van 20 augustus 1986, dat herhaaldelijk werd gewijzigd worden twee soorten internaten opgenomen:

-          de internaten verbonden aan scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs;

-          de autonome internaten.

Dit zijn twee soorten van internaten die een andere juridische organisatie kennen. In Brugge bestaan de twee vormen.

 

Tijdens het debat in de gemeenteraad heb ik opgemerkt dat, gezien de verschillende juridische omschrijving van de twee vormen van internaten, het belastingsreglement niet in overeenstemming was met de onderwijswetgeving en heb ik in overleg met de N-VA-fractie en  onze fractieleidster Ann Soete  een amendement neergelegd om aan dit euvel te verhelpen en om ook de autonome internaten toe te voegen aan de vrijstellingsregeling, naast de internaten “van onderwijsinstellingen” . Autonome internaten zijn nu eenmaal geen internaten van onderwijsinstellingen.

 

Dit werd  geweigerd door de meerderheid. Van een Spa -burgemeester kan je dit nog verwachten. Maar dat ook de CD&V dit amendement wegstemde  is totaal onbegrijpelijk! Alle oppositiepartijen steunden ons amendement.

 

Het is niet eens een politiek amendement, louter een tekstverbetering die rechtszekerheid moet bieden aan de internaten.

 

Het betreft een belastingsreglement, waarbij uitzonderingen op de belastingsplicht steeds beperkend moeten geïnterpreteerd worden. Het is duidelijk dat op basis van de tekst van het huidig reglement de autonome internaten niet vrijgesteld zijn (2 EUR/per nacht/per leerling ouder dan 18 jaar), minstens dat ze in een situatie van grote rechtsonzekerheid terecht komen.

 

De meerderheid zal verklaren dat dit niet het geval is en de burgemeester heeft  op de gemeenteraad verklaard dat in de toelichting moet worden opgenomen  dat de uitzondering alle internaten omvat  en dat ook de autonome internaten vrijgesteld zijn, maar is het voor mij duidelijk dat de meerderheid zicht eens te meer vergist. De toelichting bij een reglement gegeven door de burgemeester kan  nooit een andere interpretatie aan de tekst van het reglement geven als de tekst van het artikel duidelijk is. Als er tegenstrijdigheid is tussen de tekst en de interpretatie gaat de tekst altijd voor. Indien ze deze interpretatie afdwingbaar willen maken hadden ze dit minstens als definitie van internaat moeten opnemen in het reglement. Dan was het sluitend, niet dus. De meerderheid in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder zullen nooit aanvaarden dat een voorstel van de oppositie wordt goedgekeurd.

 

Ik kan dan ook enkel aanraden om dit met de juridische diensten van jullie ondersteunende organisaties ten gronde te evalueren.

 

Vanuit de oppositie heeft de N-VA-fractie gedaan wat ze kon  doen om jullie belangen te behartigen, maar  “wat baten kaars en bril als den uil niet zien wil!”

 

Namens de N-VA fractie in de Brugse gemeenteraad,

 

Groeten,

 

Ann Soete                                                                                                        Paul Desender

Fractieleidster N-VA                                                                                         Gemeenteraadslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is