“Debat over toekomst Grootseminarie Brugge is nodig”

Op 26 juni 2014

West-Vlaanderen / Brugge - Tijdens de zitting van 26 juni stelde Brugs provincieraadslid Tijl Waelput (N-VA) aan de gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V), bevoegd voor patrimonium en gebouwen, dat er een debat gekoppeld moet worden aan het gebruik van het Grootseminarie in Brugge. Op dit moment worden de ruimtes voor het Grootseminarie niet optimaal benut. Daarnaast vraagt N-VA ook een overzicht van de totale renovatiekosten voor dit gebouw. Gedeputeerde Naeyaert antwoordde dat er momenteel gesprekken lopende zijn om er een ondernemerscentrum in op te richten.

 

Provincieraadslid Tijl Waelput (Brugge): “Geregeld worden wij in de provincieraad geconfronteerd met dure restauratiedossiers voor het Grootseminarie in Brugge. De recentste dossiers die aan deze raad zijn voorgelegd zijn de verwarmingsinstallatie (100.452 euro), de restauratie van gevels (1.565.712 + 852.190 euro) en vandaag de voorzetramen (231.200 euro). Wij vragen ons als N-VA-fractie af of het niet opportuun zou zijn om de raad een overzicht te bezorgen over de reeds gedane kosten en in de toekomst nog te verwachten kosten voor het Grootseminarie? Kan hieraan ook een debat gekoppeld worden over het gebruik van dit gebouw en de baten voor de gemeenschap? N-VA meent dat de kosten nu niet in verhouding staan met het gebruik ervan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is