N-VA vraagt maatregelen voor starters.

Op 30 november 2011

N-VA-gemeenteraadslid Ann Minne-Soete vraagt dat het reglement op gemeentelijke opcentiemen wordt aangepast zodat starters hiervan worden vrijgesteld. “Nu vermeldt het reglement dat bedrijven worden vrijgesteld van de opcentiemen wanneer ze tien full-time werknemers tewerkstellen.” zegt Minne-Soete.

Volgens mij is deze bepaling in het reglement ingeschreven net om te vermijden dat bedrijven van deze belastingvrijstelling zouden gebruikmaken. Ik vraag dan ook aan de bevoegde schepen om het reglement nog deze legislatuur te wijzigen zodat ook kleine starters, die uiteraard zelden tot nooit tien werknemers in dienst hebben, van deze vrijstelling kunnen genieten. Het zijn immers net de starters die nood hebben aan dergelijke stimulerende maatregelen.” aldus Ann Minne-Soete.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is