Nieuws

Door N-VA Brugge op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

(Deze vraag moest in de gemeenteraad van 26 april gesteld worden, maar is uitgesteld tot de volgende gemeenteraad)    We hebben  kennis genomen van de werken op het strand van Zeebrugge waarbij Elia tot eind juni bezig zal zijn met het graven van een 5 meter diepe sleuf voor het aanleggen van een …

Door N-VA Brugge op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme

Niettegenstaande de voorstellen uitgaande van de oppositie steeds verticaal geklasseerd worden door onze burgemeester, zal ik toch blijven volharden.  Feit is nu eenmaal dat er tot midden juni en vanaf midden september werken zullen gebeuren op het strand in Zeebrugge door Elia.  Dit betekent hoe …

Door N-VA Brugge op 19 april 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

De absenteïsmegraad in de stad Brugge in het jaar 2015 bedroeg 10,30 %.   Meer dan 1 op 10 personeelsleden is afwezig op het werk omwille van ziekte of ongeval.   Dit is het hoogste peil in vele jaren!   De absenteïsmecijfers van het OCMW Brugge van 2015  belopen 12,06 % en blijven in analogie met …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief