Brugse belastingbetaler betaalt de verkeersovertredingen van de stadsambtenaren …

Op 29 oktober 2014

Verkeersboetes in dienstverband van stadsambtenaren worden door de stad Brugge terugbetaald.    Zo wordt de eerste overtreding in 3 jaar volledig terugbetaald door de Brugse stadskas, de tweede overtreding in 3 jaar voor de helft en vanaf de derde overtreding in 3 jaar is er geen terugbetaling meer.      De maatregel, waarvan het ontstaan niet kan achterhaald worden,  wordt zonder enig onderscheid toegepast.   Ook zware verkeersovertredingen (tot graad 4) worden terugbetaald ….   !   

N-VA Brugge vindt deze terugbetaling lastens de belastingbetaler  in deze tijden van budgettaire krapte onaanvaardbaar en ongepast!   Bovendien wakkert zij een zekere vorm van straffeloosheid aan en geeft zij aldus een verkeerd signaal naar het personeel toe.   Van het personeel mag verwacht worden dat zij altijd de verkeersreglementering respecteert en naleeft  en de grootste voorzichtigheid aan de dag legt in het verkeer.    De verwerking van alle boetes  brengt voor de stad ook een heuse administratieve (kostelijke) rompslomp met zich mee.    N-VA stelt zich bovendien ernstige vragen of de stad wel de wettelijk opgelegde spelregels hanteert ingeval van terugbetaling lastens de stad Brugge.  Sociaalrechterlijk zijn er normaliter  sociale bijdragen verschuldigd;  op fiscaal vlak moet de terugbetaling aanzien worden als een voordeel van alle aard.    

Vanuit N-VA pleiten we dan ook omwille van vermelde redenen  voor een onmiddellijke afschaffing van deze regelgeving.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is