Toon Van Moerbeke

Toon is verzekeringsmakelaar en woont in Sint-Andries. Hij is actief in Vlaamsgezinde organisaties en in "Hond en Gezel".  Mobiliteit, organisatie, Vlaamse staatsvorming en erfgoed hebben zijn bijzondere interesse.