Hugo De Bondt

Als tweede op rij van vijf zonen stam ik uit een Vlaams-nationale familie. Mijn vader (+ 1979) was medeoprichter van de Volksunie in de Brugse regio.  Als populaire huisarts was hij de allereerste lijsttrekker op de Senaatslijst. Zijn hele leven stond in het teken van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij werd enorm gewaardeerd voor zijn sociaal engagement voor zijn patiënten en de minderbegoeden.
 
Op 18-jarige leeftijd werd ik lid van de Volksunie. Zeven jaar later werd ik ondervoorzitter van Brugge Kern. Ietwat later werd ik ondervoorzitter van het arrondissement. Begin de zeventiger jaren nam ik - onder impuls van mijn vader - deel aan de gemeenteraadverkiezingen. Ik kreeg de 13e plaats toegewezen op Lijst 13. Mijn slogan was toen '13 op 13!'.  Ik kwam een honderdtal stemmen tekort om verkozen te zijn.
 
Na een zware ziekte en mijn daarop verplichte oppensioenstelling (2005) gaf ik mijn leven een totaal nieuwe wending.  In 2007 werd ik actief als vrijwilliger in de Palliatieve Zorg en stelde ik mij opnieuw kandidaat voor een bestuursfunctie in de Groot-Brugse Raad van de N-VA. Ik werd toen rechtstreeks verkozen tot Organisatieverantwoordelijke. Veertig jaar na mijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen stelde ik mij opnieuw kandidaat. Ik kreeg er de 10e plaats toegewezen. Met mijn slogan 'Senioren laat je horen!' ging ik de verkiezingsstrijd in. Onverwacht maar uiterst gelukkig werd ik verkozen met net geen 1.000 stemmen (= 41e plaats in de top 100 van de Brugse kandidaten). Vanaf 1 januari 2013 nam ik mijn mandaat op.
 
Ik zet mij niet alleen in voor de senioren. Ook de minstbedeelden, de mindervaliden en de kansarmen kunnen altijd op mij rekenen. Steeds zal ik mij verzetten tegen elke vorm van discriminatie waarvan mensen met een andere opinie of een andere geaardheid al te vaak het slachtoffer zijn. De waarden die ik van mijn vader meekreeg zal ik immer in mijn vaandel dragen. Ik ga voor een warm, verdraagzaam en sociaal Brugge!

Daarom is het in Brugge meer dan ooit tijd voor verandering. Laten we er samen voluit voor gaan!