Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 maart 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

Schepen Lambrecht,werd  als voorzitster van de gemeentelijke vzw BruggePlus  op 12 februari 2015 door de Beroepscommissie Openbaarheid bestuur verplicht om informatie te bezorgen aan Gemeenteraadslid Paul Desender in verband met een mondelinge dienstverleningsovereenkomst die door de vzw BruggePlus …

Op 11 maart 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

In de gemeenteraadszitting van 3 maart jl. trok schepen Laloo plots fel van leer en noemde mij een leugenaar n.a.v. mijn vraagstelling m.b.t. de verkoop van stadspatrimonium en mijn korte artikel in het N-VA-Huis-Aan-Huis blad dat een negatieve evolutie schetst van de Brugse stadsfinanciën.   Zijn …

Op 24 februari 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

1.       VZW Brugge-Plus   De VZW Brugge Plus is een gemeentelijke VZW, meer dan de helft van de middelen komt van de stad en de gemeenteraad is de algemene vergadering van de vereniging (art. 225,§3 gemeentedecreet). Brugge Plus heeft tot doel om een organisatieplatform te zijn voor …

  •