Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 4 juni 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen, Nieuws van de Gemeenteraad

Het stadsbestuur van Brugge keurde in december 2016 een nieuw kamerreglement toe. Dit reglement verbiedt het verhuren van studentenkamers die niet voorafgaand vergund zijn. De Brugse N-VA stelt tot haar verbazing vast dat het stadsbestuur oogluikend toelaat dat niet-vergunde kamers en zelfs kamers …

Tijdens de zitting van de gemeenteraad in Brugge kwamen de raadsleden van N-VA op heel wat punten tussen.  Hier leest u een korte toelichting over deze tussenkomsten. De volledige teksten kan u in de bijlages hiernaast lezen. Fractieleider Geert Van Tieghem deed voorstellen voor het (kort)parkeren …

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Saddiqa Tahira – Saddy – kwam in 2005 samen met haar mama, broer en zus naar Vlaanderen om terug verenigd te worden met haar vader. Die was gevlucht uit zijn geboorteland omdat zijn leven werd bedreigd door religieus geweld. De jonge vrouw engageert zich in de N-VA en staat straks ook op de lijst …

Op 7 mei 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

1. Voltijds secundair muziekonderwijs in Vlaanderen -actuele situatie In het besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs dat ingaat op 1 september 2018 wordt het muziekonderwijs KSO (Kunst en Creatie) toegewezen aan volgende …

Op 7 mei 2018, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Verkiezingen 2018

Hoog tijd voor financiële blijvende waakzaamheid! N-VA Brugge pikt de financiële goednieuwsshow van schepen Laloo niet.  “Eerlijkheid duur het langst, ook financieel”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  Wie de meerjarenplanning van de stad grondig analyseert, merkt vanaf 2018 plots een …

Op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA Brugge maakt eerste deel programma bekend. Een spoorloze tram kan de verkeersknoop helpen ontwarren, meent de Brugse N-VA. In haar pas goedgekeurde programma vraagt de partij alvast dat de mogelijkheden ervan worden onderzocht, in samenwerking met internationale bedrijven (zoals Bombardier) …