Nieuws over dit onderwerp

Radio 2 West-Vlaanderen verhuist niet naar Brugge

De Brugse N-VA verneemt dat radio 2 West-Vlaanderen in Kortrijk blijft en dus niet naar Brugge verhuist. Het dossier van het Brugse stadsbestuur woog kennelijk te licht en was slecht onderbouwd in …

bankautomaat Lissewege

Laat het in eerste instantie duidelijk zijn dat het wegtrekken van de bankautomaat in Lissewege een zuiver commerciële beslissing is van de desbetreffende bank en niet de steun krijgt van de Brugse N …

Ziekteverzuim in Brugge op recordhoogte

De absenteïsmegraad in de stad Brugge in het jaar 2015 bedroeg 10,30 %.   Meer dan 1 op 10 personeelsleden is afwezig op het werk omwille van ziekte of ongeval.   Dit is het hoogste peil in vele jaren …