Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 augustus 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Wij vinden het bijzonder jammer dat de huidige rooms-rode meerderheid de basisprincipes van democratie opnieuw met de voeten treedt. Er wordt een mobiliteitsplan voorgesteld waarbij men zogezegd rekening houdt met een aantal insteken van de toekomst van Brugge maar de gemeenteraad wordt andermaal …

Op 26 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Brugse N-VA   heeft  met ontsteltenis kennis genomen van het negatieve advies van de auditeur in de schorsingsprocedure die werd ingeleid door een aannemingsbedrijf tegen de toewijzing van de werken in de Geldmuntstraat/Noordzandstraat  in Brugge. De Brugse N-VA hoopt dat het niet tot een …

Op 14 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Geachte,  Ik ben me deze ochtend gaan vergewissen naar de toestand van de werken die thans uitgevoerd worden ter hoogte van het kruispunt  Dorpstraat-Ter Zwaenekerke heb moeten vaststellen dat naar mijn mening  de beveiliging van de werken ernstige gebreken vertoont. Hier zijn wat mij betreft …

Op 3 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Kookeet zou voor z’n 5de verjaardag topchef Sergio Herman kunnen strikken. Maar die zou enkel het laatste weekend van september vrij zijn en dan is er op het zand ook de zandfeesten. Sowieso dreigt er dus een verkeersinfarct. “We zijn met de N-VA altijd tegenstander geweest van de bouw van …

Op 26 januari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Senioren

Reeds  meer  dan  een  jaar  geleden  werd  het  busschuilhuisje,  dat  opgesteldstond  op  de  hoek  Pastoor  Verhaegheplein/Kerklaan,  afgebroken  voor  deheraanleg van  de  straten  in de  directe  omgeving.  Er werd  een  tijdelijke  openhalte voorzien in de Kerkdreef (pal aan de Assebroekse …

  •