Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 14 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Geachte,  Ik ben me deze ochtend gaan vergewissen naar de toestand van de werken die thans uitgevoerd worden ter hoogte van het kruispunt  Dorpstraat-Ter Zwaenekerke heb moeten vaststellen dat naar mijn mening  de beveiliging van de werken ernstige gebreken vertoont. Hier zijn wat mij betreft …

Op 3 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Kookeet zou voor z’n 5de verjaardag topchef Sergio Herman kunnen strikken. Maar die zou enkel het laatste weekend van september vrij zijn en dan is er op het zand ook de zandfeesten. Sowieso dreigt er dus een verkeersinfarct. “We zijn met de N-VA altijd tegenstander geweest van de bouw van …

Op 26 januari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Senioren

Reeds  meer  dan  een  jaar  geleden  werd  het  busschuilhuisje,  dat  opgesteldstond  op  de  hoek  Pastoor  Verhaegheplein/Kerklaan,  afgebroken  voor  deheraanleg van  de  straten  in de  directe  omgeving.  Er werd  een  tijdelijke  openhalte voorzien in de Kerkdreef (pal aan de Assebroekse …

  •