Verslag van een aangekondigd non beleid van deze Brugse meerderheid: de gemeenteraadszittingen van maandag 23 en dinsdag 24 November 2015: van het beursplein tot aan het gesloten Breydelstadion….

Op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad
Maandag en dinsdag jongstleden was het weer zover. Twee avonden na elkaar gemeenteraad in Brugge, met als toetje dinsdagavond de begroting. Samen met de collega’s van onze fractie de dagen ervoor ons door al de agendapunten geworsteld, inzonderheid de begroting.
Maandag kregen we het mossel nog vis voorstel van de nieuwe beurshal op het Beursplein. Schepen Laloo, het vleesgeworden cynisme legde  in geuren en kleuren uit waarom hij uiteindelijk na een aankondigingsbeleid met vijf andere locaties terug op het Beursplein terecht kwam. Hij bewees door  zijn uiteenzetting  gewoon het amateurisme van het beleid van dit College in het algemeen en van hem in het bijzonder. Iets aankondigen zonder de minste visie en zonder de minste voorafgaande studie omtrent de mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens vaststellen dat het niet kan, dossier begraven en dan maar met iets anders op de proppen komen. En dan nog denken dan je aan beleid doet!
Aan dergelijke beurshal heeft Brugge geen behoefte. Daarenboven, op een ogenblik dat er een mobiliteitsplan op tafel ligt waarbij men alle zwaar verkeer uit de binnenstad wenst te verbannen, lokt men met dergelijke locatie opnieuw een massa aan zwaar verkeer naar de binnenstad. Doe een ernstige oefening en zoek naar een optimale locatie buiten het centrum en kondig dit  dan aan. Laat ons nu vooral focussen op een degelijke congresinfrastructuur in de oude binnenstad. Laat ons samen werken met de erfpachthouders van Oud-Jan en creëer op deze prachtige locatie “de congressite voor Vlaanderen”! Er kunnen  subsidies van  Vlaanderen hiervoor worden bekomen.
Zelf interpelleerde ik opnieuw over het probleem van de sportzaal van het KTA Sint-Michiels waardoor Brugse sportverenigingen dreigen in de problemen te geraken. De stad betaalt jaarlijks meer dan 50.000EUR aan huur aan het KTA. Het grootste deel van het budget van de sportverenigingen gaat naar de huur van deze zaal. Maar zorgen voor een dak dat niet lekt is teveel gevraagd. De spelers van Racing Brugge verwijten het stadsbestuur nalatigheid!  Voor de Heilige Annick is het evenwel de schuld van iedereen behalve van haar, zij is immers in haar gedachtegang en doen en laten onfeilbaar. Wekelijks tienmaal op de foto in de kranten, maar zorgen voor een oplossing is niet aan haar besteed. Daarna begon ze opnieuw op haar IPad te tokkelen. 
De zitting van dinsdag begon met de spoedbehandeling van de beslissing van de burgemeester om de wedstrijd Club – Napels met gesloten deuren te laten doorgaan. Een ondoordachte maatregel die vooral op veel onbegrip bij de vele Brugse club-fans onthaald wordt. Hoeveel politieagenten zullen er nodig zijn om de wedstrijd met gesloten deuren te laten doorgaan. Wij hoorden het getal van 75. Laat ons ernstig blijven. Als dit klopt moeten die agenten ruimschoots voldoende zijn om een wedstrijd zonder bezoekende fans te laten doorgaan. In Frankrijk kan het, in dit apenland blijkbaar niet. Er dringt zich een debat op over de noodzaak van zoveel politie voor elke thuiswedstrijd van Club;  een debat met de stad, de Club, Cercle, maar vooral ook met de supportersverenigingen. Ik ben een trouwe Club fan en zie tweewekelijks een grote groep politie agenten waarvan er veel absoluut overbodig zijn. Vele Clubsupporters zijn vandaag de mening toegedaan dat de burgemeester best even het “land uyt” gaat. Het zou geen slechte zaak zijn voor Brugge.Ik denk dat ik donderdagavond op de Clubparking zal staan….
Eén ding is duidelijk: voetbal (en inzonderheid Club Brugge) is voor onze stad en voor onze regio een belangrijk maatschappelijk , sociaal en economisch gebeuren. Veiligheid is een essentiële taak voor de overheid. De Club(s) nog meer laten opdraaien voor de kosten van veiligheid is voor ons niet bespreekbaar.
Daarna de begroting: hier maken we best niet teveel woorden aan vuil. De oppositie die haar huiswerk grondig had gemaakt werd eens te meer op een bijzonder hautaine manier door het schepencollege behandeld. Naar de opmerkingen van de oppositie luisterden ze niet. Voor de gefundeerde tussenkomst onze fractieleidster Ann Soete, maar ook voor deze van Mercedes Van Volcem  hadden ze geen aandacht. Rustig onder mekaar een praatje slaan en verder hun IPad bewonderen. Zo gaat dit nu eenmaal in de Brugse gemeenteraad. Hun antwoorden waren naast de kwestie, hun dossierkennis onbestaande. Zo behandelen ze 48% van de bevolking. Enige uitzondering op deze regel was schepen De Fauw die op onze vragen telkens een gefundeerd antwoord gaf.  De “eerste prijs” voor het domste antwoord ging naar schepen Laloo: hij merkte op dat de stad mocht blij zijn dat ze door de rechtbank tot 700.000 EUR werd veroordeeld wegens het onwettig innen van belastingen voor overnachtingen in hotels, B&B en campings. Zonder die veroordeling zouden ze nooit aan een city - taks hebben gedacht. Je moet het maar durven zeggen. 
En intussen tokkelde  de heilige Lambrecht rustig verder met op haar gezicht minachting voor de oppositie en boosheid voor het onrecht dat we haar telkens aandoen, louter door het stellen van een simpele vraag. Ze heeft begin dit jaar ontslag genomen als voorzitter van BruggePlus. Tot op heden haar beste beleidsdaad.  In januari 2017 wordt ze volksvertegenwoordiger en wordt ze vervangen als schepen. Vanuit de oppositie zullen we ons zwaar verzetten tegen deze vervanging: wie haar ook vervangt, het niveau  van dit college zal op een onvoorstelbare wijze de hoogte ingaan. Maar dit geldt niet voor haar alleen….nog drie jaar wachten!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is