Brugse N-VA hekelt de recente beslissing van de Spa-CD&V meerderheid met betrekking tot de boottochten op de reitjes na zonsondergang of met een afwijkende aanlegsteiger.

Op 18 november 2014

Eind vorige week kregen de eventorganisatoren en de concessiehouders van de boottochten op de reien een brief in de bus van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij hen meegedeeld werd dat de vaarttochten met afwijkende aanlegsteiger of na zonsondergang drastisch worden beperkt.

Ann Soete, fractieleidster van de N-VA Brugge stelt eens te meer vast dat deze beslissing werd genomen zonder het minste overleg met de sector. De eventorganisatoren wijzen er terecht op dat in de stedelijke VZW Meeting in Brugge elk overleg, elke inspraak dode letter is geworden. Dat zelfs het advies niet meer gevraagd wordt van organisaties die sinds jaar en dag constructief meedenken en meerwerken in het belang van een leefbaar Brugge. Deze burgemeester die de mond vol heeft van inspraak van de burgers slaagt er telkens opnieuw in om de inwoners van onze stad en inzonderheid lokale middenstand zonder enig overleg voor voldongen feiten te plaatsen met voor de Brugse lokale economie verregaande nefaste gevolgen.

De Brugse N-VA dacht dat burgemeester Landuyt en schepen Lambrecht na de vaudeville met de bushokjes in de Vlamingstraat hun les hadden geleerd. Niets is minder waar, met een complete minachting voor de lokale middenstand blijven zij maar doordrammen en regeltjes spuien waar niemand beter van wordt en die enkel tot een willekeur inzake het toekennen van afwijkingen aanleiding zal geven: bureaucratisch en totaal arbitrair. Maar misschien is dit wel de verdoken doelstelling van het College.

Eens te meer moet worden vastgesteld dat geen rekening wordt gehouden met de belangen van de sector. Het handelt immers niet alleen over een boottochtje na zonsondergang. Het symptomatisch voor het gebrek aan stimulerend optreden en een visie bij het stadsbestuur over de leefbaarheid en de bloei van het zakentoerisme in Brugge. Zakentoerisme waarvan iedereen weet dat het veel meer opbrengt dan het gewone massatoerisme. 

In plaats van dergelijke activiteiten te fnuiken zou het stadsbestuur stimulerend en motiverend moeten optreden in het belang van het noodzakelijke zakentoerisme in Brugge.

De sector van het zakentoerisme en business events wijst er terecht op dat zij met een keiharde concurrentie  geconfronteerd worden met andere steden en dat uit dagelijkse contacten met bedrijven en associaties het belang blijkt van kleine unieke troeven die het verschil kunnen maken. Dergelijke avondlijke boottochten op onze reien na een dag van congressen en vergaderen, zijn een unieke troef, de kers op de taart! Het heeft weinig zin om aan city marketing te doen en dan tegelijkertijd de speciale troeven van onze stad te gaan fnuiken.

 De Brugse N-VA steunt de event organisatoren in deze dan ook volmondig en vraagt aan de burgemeester dat deze arbitraire en zonder enig overleg tot stand gekomen maatregel wordt ingetrokken en dat de organisatoren uitgenodigd worden voor een ernstig overleg.  Indien er misbruiken zijn of indien sommige activiteiten tot overlast aanleiding geven kunnen er hiervoor goede afspraken worden gemaakt, zonder dat onze congres organisatoren met één absurde beslissing één belangrijke troef worden ontnomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is